Nu kommer vårdnadsbidraget

          
Publicerad under debatt i HN 2008-03-27


Det finns anledning för oss kristdemokrater tillsammans med Sveriges småbarnsföräldrar att glädjas när ännu ett av våra vallöften infrias. Det skriver riksdagsledamot Lars Gustafsson, gruppledarna Larry Söder, Kungsbacka, Roger Kardemark, Varberg, Eva Olofsson, Falkenberg, Ramesh Chibba, Halmstad, Tom Barkström, Hylte, och Margareta Svensson, vice gruppledare Laholm.


Tisdagen den 18 mars överlämnade socialminister Göran Hägglund regeringens förslag om kommunalt vårdnadsbidrag till riksdagen. Propositionen ger kommuner möjlighet att införa en av många efterlängtad reform om ökad valfrihet i barnomsorgen. Det finns därför anledning för oss kristdemokrater tillsammans med Sveriges småbarnsföräldrar att glädjas när ännu ett av våra vallöften infrias.

Vårdnadsbidraget är familjereformen som sätter barnen i första rummet. Barnomsorg ska inte organiseras utifrån förskolans, kommunens eller diverse myndigheters behov och önskemål - utan utifrån barnets bästa. Barn är olika och behöver olika former av barnomsorg, i synnerhet när de är små.

Förslaget ger barnfamiljer, som väljer att inte använda kommunala barnomsorgen, 3 000 kronor skattefritt till att utforma sin barnomsorg efter egna önskemål.

Vårdnadsbidraget flyttar makten till familjer att själva besluta hur deras barnomsorg ska se ut.

I media har framförts många märkliga och oriktiga påståenden, både vad gäller sakligt innehåll och ekonomiska kalkyler. Vidare har selektiva citat ur remissvaren på förslaget använts för att misskreditera och förvränga fakta.

Av de 43 remissvar som avlämnats är hela 2/3 positiva till förslaget. Av de 20 kommuner som svarat är hela 3/4 för förslaget. Barnombudsmannen, en viktig remissinstans, är positiv till förslaget och möjligheten för barn att få mer tid med sina föräldrar. Hon framhåller också det positiva i möjligheten att barn kan vara deltid på förskolan.

Man har också kunnat notera orimliga påståenden om kommunernas kostnader för kommunalt vårdnadsbidrag. Fakta visar att om alla kommuner i Sverige inför vårdnadsbidrag, innebär detta en merkostnad på 600 miljoner kr för de 45 000 hushåll, som i dag skulle vara berättigade till vårdnadsbidrag, men inte nyttjar barnomsorg. Omräknat för Halland ger detta 20 miljoner kronor. De barnfamiljer som i dag nyttjar kommunal barnomsorg, men som kommer att välja mer deltid i barnomsorgen, utgör i motsvarande grad en minskad belastning på barnomsorgen. Rätt hanterat bör detta innebära ett nollsummespel över tid.

Det som förbigås med tystnad i debatten är de stora investeringar och ökade kostnader för barnomsorg som de flesta Hallandskommuner nu står inför. Kungsbacka investerar det närmaste året hela 165 miljoner i 33 nya avdelningar med åtföljande personalökning med 100 personer. Varbergs kommun genomför under kommande år en utbyggnad av 21 avdelningar för 72 miljoner och Halmstad kommun en motsvarande utbyggnad med 13 avdelningar.

En överslagsberäkning visar att om endast 10-20 procent av den planerade utökningen av barnomsorgen inte behöver genomföras, genom något minskad efterfrågan av barnomsorg, är ett kommunalt vårdnadsbidrag finansierat. Samtidigt ökar valfriheten i barnomsorgen och fler barnfamiljer får del av samhällets stöd till barnomsorg.

Ett annat oriktigt påstående är att vårdnadsbidraget skulle medföra ekonomisk katastrof för låginkomsttagare, som väljer att stanna hemma något år extra tillsammans med sina småbarn, då detta innebär stor förlust i slutpension. Fakta är att om en person med 180 000 kr i årsinkomst väljer att nyttja vårdnadsbidraget under två år, innebär detta en minskad ålderspension med 10 kr i månaden. Det finns småbarnsföräldrar som anser att detta är överkomligt!

Vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform som bryter med det initiativ som socialdemokraterna tog åt staten i mitten av förra århundradet, då barnens bästa överläts åt det offentliga.

Politiker ska inte styra familjers val. Vi tror föräldrarna själva känner sina barn bäst.

Lars Gustafsson
Larry Söder
Roger Kardemark
Eva Olofsson
Ramesh Chibba
Tom Barkström
Margareta Svensson

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0