Fullmäktige från Liliths synvinkel

Idag har vi haft kommunfullmäktige, det blev en lång dag från 9 till nästan 20. Jag är glad att man har valt att lägga budgetfullmäktigemöten på dagtid, annars hade man ju aldrig klarat att komma upp dagen efter. Jag var uppe i ett par ärenden. I det första handlade det om vi ska ta ut en köavgift för båtplats kön. Jag tog upp att jag anser att det är viktigt att man samtidigt har klara regler över hur kösystemet ska fungera. Man bifogade i handlingarna något som man kallade för förslag till nya regler för båtplatskö gällande fasta båtplatser men det enda jag kunde se var att man vill införa en avgift för att stå i kö. Jag, eller min man för att vara korrekt, har stått i kön i ett flertal år. När han ställde sig i kön blev han av hamnkaptenen upplyst om att det inte är någon demokratisk kö och att folk går före i kön. Jag vet inte om det någonstans har blivit en missuppfattning men det kändes inte bra i alla fall och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Men om vi nu ska ta ut en avgift för att man ska stå i kön ansåg jag att det var oerhört viktigt att det finns klara regler över hur kön fungerar därför yrkade jag på återremiss. Det gick dock inte igenom.

Jag var även uppe och talade en del vad det gäller budgeten, jag sade ungefär:

Ordförande, ledamöter och övriga som lyssnar. Eftersom socialdemokraterna i sina kommentarer har valt att ta upp Alliansens rikspolitik anser jag att jag måste få möjlighet att bemöta vad de skriver.

De långsiktiga effekterna av alliansens politik är störst bland dem med lägst inkomst. Alliansen har procentuellt sänkt skatten mest för låg och medelinkomsttagare. Totalt talar vi om skattesänkningar med 69 miljarder som har kommit löntagare till godo. Sänkningen av förmögenhetsskatten var 6.1 miljarder och höjningen av brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt handlar om 6 miljarder.

Man pratar många gånger om marginaleffekten. Det handlar om hur mycket som försvinner i form av skatter, avgifter och minskade bidrag när man får en löneökning. Vi får en minskad marginaleffekt med alliansens politik. Genom att jobbskatteavdraget har fokuserat på låg- och medelinkomsttagare har det inneburit att löneökningar här har lönat sig mer.

Jag tycker inte att det är rätt att skylla underskott i finanserna på skattesänkningar, underskotten beror främst på krisen och de tillfälliga  åtgärderna för att lindra krisen. Men jag ska erkänna att jag tyckte att det var pinsamt när s började tala om att regeringen höjt statsskulden för att kunna genomföra sina skattesänkningar. Nej, tänkte jag så får det inte vara och när jag går in och tittar på siffrorna upptäcker jag att det inte är så. Statsskulden har inte ökat. De senaste 10 åren har statsskulden legat mellan 1100-1400 miljarder. Statsskulden var 1 110 miljarder kronor den 31 oktober 2009. På 90-talet hade vi kris liksom vi har idag. Statskuldenmotsvarar idag ca 35 % av BNP, 1996 låg den på ca 80 % av BNP.

Om vi jämför med andra EU länder ligger vi ungefär i mitten, många beräknas hamna någonstans mellan 60-80 % av BNP

Med statisk kan man visa mycket, s slänger sig med siffror om hur mycket ungdomsarbetslösheten har ökat. Jag skriver gärna under på att ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög och ett otroligt slöseri. Men vi ska ju inte tro att ungdomsarbetslöshet är ett nytt fenomen. Vi har haft en djup internationell kris som har drabbat oss hårt och i sep 2009 var ungdomsarbetslösheten i Sverige ca 24 % men om vi tittar på hur det såg ut strax innan alliansen tog över så var den faktiskt ca 26 % i juni 2006.

För att underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden sänkte regeringen arbetsgivaravgifterna för dem som var under 26. Detta vill man ta bort, det innebär att en ungdom med en lön på 18000 kronor blir drygt 34 000 kronor dyrare att anställa.

De rödgrönas ungdomssatsningar handlar främst om utbildnings- och praktikprogram. Man vill satsa stora pengar på stödåtgärder istället för att satsa på förutsättningar för fler jobb. Högre skatter och avgifter, återinförd förmögenhetsskatt försämrar företagsklimatet. Vi behöver ett bättre företagsklimat för att öka arbetsutbudet.

Sedan är det också så att regeringen satsar på utbildningsplatser i så stor utsträckning som utbildningsinstitutionerna själva anser är möjligt. Det låter bra att man från s satsar på utbyggnad men det finns ju problem vad det gäller lärare, lokaler, kvalité.

Jag yrkar på bifall till Alliansens budget


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0