Kristdemokraterna byter plats

Kristdemokraterna i Varberg flyttar sin blogg till kdvarberg.wordpress.com

Lilith toppar Kommunfullmäktige listan!

Listan till kommunfullmäktige fastställd för kristdemokraterna i Varberg: De 6 översta namnen blev: Lilith Svensson,Roger Kardemark,Kerstin Hurtig,Robert Majlöv,Monica Nilsson och Marcus Bergenheim.


(fr vä på bilden:Monica,Robert,Lilith,Roger,Kerstin och Marcus)

Kommunfullmäktigelistan ska tas ikväll

Kristdemokraterna i Varberg kommer att ha årsmöte ikväll, då kommer vi att besluta om vilka som ska toppa listan till kommunfullmäktige (samt resten av listan). Dessutom ska vi ta beslutet om vem som ska ersätta Kalle Svensson efter 15 år som ordförande.

 


Medborgarkontoret i Rosengården är välbesökt!


Studiebesök på Rosengården!

 

Fredagen den 19 februari åkte ett 25 tal personer från Varberg på en studieresa till Malmö och Rosengården. Arrangör var Varbergsbostadsab och deltog gjorde de olika politiska partierna och medlemmar ur den relativt nystartade Håstensföreningen.

Första anhalten var Malmö stadshus där vi inledningsvis fick en kort redogjörelse för stadens utveckling ända från den danska tiden till idag av kommunalrådet Anders Rubin. Kortfattat  kan det sägas att Malmö gått från att varit en typisk industristad till en stad med "europeisk karaktär" och med en delvis växande ekonomi. Som exempel nämndes västra hamnen som nu befolkas av olika företag som jobbar med utveckling av olika produkter allt ifrån "chips till chips".

Därefter tog Magnus Ohlsson över från Malmös fastighetsbolag MKB och berättade om Rosengården. I Rosengårdeb bor över 20 000 människor och lägenhetsbeståndet består både av hyresrätter och bostadsrätter .Det är stor rörlighet i området på fyra år kan man säga att  halva befolkningen byts ut.Vilket visar att det bland de boende finns människor med mycket starka drivkrafter . Sedan kan man också säga att Rosengård är överbefokat i förhållande till antal lägenheter dvs i många lägenheter är det väldigt trångbott.
Det området som figurerat i massmedia som "problemområde" är Herrgården . Där har funnits och finns fortfarande privata hyresvärdar som låtit standarden i lägenheterna och området sjunka till en helt oacceptabel nivå.Nu har Malmö stad med hjälp av miljölagstiftningen börjat sätta tryck på dessa hyresvärdar. Men det som särskilt lyftes fram var hur kommunen utnyttjade sin förköpsrätt och köpte loss 300 av sammanlagt 1400 misskötta lägenheter. Och med hjälp av pengar och fyra ledord "från ord till handling" : Delaktighet,information,närvaro och engagemang lyckades  vinna hyresgästernas förtroende och rustat upp området på ett fantastiskt sätt. Och det som speciellt lyftes fram var hur delaktigheten inte minst bland barnen och ungdomarna lyft hela området. Man kan säga att MKB:s sätt att bemöta människorna har skapat en glädje och engagemang hos hyresgästerna som i sin tur skapat både trivsel och trygghet.

  Det kan   också nämnas att det på andra plan   skapats olika nätverk speciellt för att stödja barn och ungdomar att få en meningsfull och ljus framtid.

Efter lunch i Rosengårds Galleri följde flera  besök:

Vi fick  möjlighet att besöka Rosengårds Bibliotek som är en fri mötesplats där individernas behov hela tiden ska styra verksamheten.

Kristdemokraterna i Varberg har ju länge velat haft ett Medborgarkontor i kommunen. Nu fick vi tillfälle att se Medborgarkontoret i Rosengården som har ca 100 besökare/dag i form av "drop in" och som ger samhällsinformation och rådgivning. 

Efter lunch i Rosengårs Galleri fick vi också   möta den legendariske mannen "Dallas" Diabaté Dialy Mory i sin boxningsklubb.(bilden)  Han är far till 10 biologiska barn men har även blivit "pappa" för ett stort antal barn och ungdomar som vuxit upp på Rosengården och många av den har lyckats väl i livet. Vår guide på vandringen igenom Rosengården var själv ett exempel på det.Och han jobbade nu själv med att tillsammans med ett nätverk stödja barn o ungdomar. 
F ö besökte vi även en fritidsgård och i övrigt så vandrade vi kring en del i Rosengården,dock inte i Herrgården . Intressant var att se de nya affärerna "Bokalerna" som hyresgäster fick hyra och som bestod av affärslokal och innanför den bostad. Fördel både för affärsinnehavaren som har nära hem och fördel för att förhindra inbrott och skadegörelse.
Till slut vill jag citera "Dallas på boxningsklubben. Det här är egentligen ingen boxningsklubb  utan det är ett ställe där du blir bekräftad".
Slutligen min egen reflektion:
Att ge barn och ungdomar ett bra bemötande när det gäller den yttre och  inre miljön är viktigt var helst man bor och det föder alltid trygghet och framtidstro .

 Kerstin Hurtig   
 

 


Kalle Svensson slutar som ordförande

Idag står det i Hallands nyheter att Karl-Gunnar Svensson efter 15 år kommer att sluta som ordförande för Kristdemokraterna i Varberg. Ny ordförande kommer att väljas på årsmötet som äger rum på måndag, då kommer även listorna inför valet att tas.Göran Hägglund kräver sänkt skatt för pensionärerna!

Bilden är från årets seniormässa i Varberg.
foto: Kerstin Hurtig

Göran Hägglund kräver sänkt skatt för pensionärerna
– När det finns ett utrymme ska nästa steg handla om att genomföra ytterligare en skattesänkning för pensionärerna, för min del är det väldigt viktigt att skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare minskar.
Det säger Göran Hägglund i dag, i samband med att partiets kommun- och landstingsdagar invigs.
– Pensionärerna är de första som ska få en skattesänkning, det för att de ska känna att de räknas i samhället, fortsätter Hägglund.

Ett pressmeddelande frånKommun- och landstingspolitiska dagar i Jönköping som ägde rum i slutet av januari !

 Från Halland var det ett helt gäng som var på dessa dagar. Från Varberg var det Monica o Bertil Nilsson, Lilith Svensson och jag själv Kerstin Hurtig. Det var mycket intensiva dagar fyllda av matnyttiga politiska seminarier inför valet och en massa trevliga möten med människor .Två mycket underhållande och tänkvärda inslag stod Marcus Birro och Freja musikteater för. Den sistnämnde är en musikteater för och med ungdomar med autism och adhd.
Marcus Birro berätade om sin livsresa hur han föraktade vanligheten eftersom han längtade efter den . Han är nu en nykter alkoholist katolik, och har familj och njuter av den vanliga verkligheten .

Göran höll naturligtvis ett långt och innehållrikt tal till oss alla 1200 deltagare från hela landet. Nu gäller det att förverkliga politiken i vardagen i alla våra kommuner och landsting. Tre stora områden finns med i vår valplattform 2010: Få ordning på ekonomin efter krisen så att det skapas nya jobb. Ge människor och familjer större frihet.Mer tid. Större ekonomika marginaler. Att sätta en gräns för politiken. Den tredje uppgiften är att avsevärt höja kvaliteten på det som politken faktiskt gör. Nämnas bör också att det vi gick till val på 2006 så har vi med tillsammans med alliansen genomfört 93 % januari 2010.
Men nu ser vi framåt mot valet 2010! Vi arbetar målmedvet  för att Kristdemokraterna ,det värdeorienterade partiet, ska finnas med i regeringstställning även kommande mandat period, i kommuner, landsting och regeringen!

Kerstin Hurtig

 


Sociala medier blir navet i Lilith Svenssons personvalskampanj

Den 4 januari lanserade Lilith Svensson sin kampanjfilm på YouTube. Detta var startskottet på hennes personvalskampanj där hon kommer att använda de sociala medierna till sin hjälp. Idag finns hon på Facebook, YouTube, Twitter och har en egen blogg sedan fyra år för att kommunicera med sina väljare. Personvalsarbetet hoppas hon ska ta henne till Riksdagen efter valet 2010

 

-      Allt bygger på dialog med väljarna. Det är så viktigt att ge väljarna chansen att diskutera politik utifrån de frågor som intresserar dem som individer. I och med lanseringen av kampanjfilmen så går startskottet för min personvalskampanj. Jag hoppas att mitt sätt att samtala med väljaren på nätet som komplement till traditionella torgmöten ska tydligare visa vem jag är, vad Kristdemokraterna står för och vad jag vill åstadkomma som politiker, säger utmanaren Lilith Svensson

Lilith Svensson är en av förnyarna inom Kristdemokraterna och en stark anhängare av nätrotsrörelsen FFFF: Frihet, Familj, Flit Företagsamhet. FFFF startade på Facebook under 2009 och vänder sig till dem ”som vill arbeta för ett förändrat kristdemokratiskt parti, med en genomtänkt borglig samhällssyn, som inte strävar efter att trängas i den socialliberala mittenfåran”. Lilith Svensson har även skrivit ett avsnitt om hur hon vill att Kristdemokraterna ska vara i inspirationsboken som FFFF har släppt http://www.ffff.nu/

-               Jag anser att Kristdemokraterna ska vara ett borgligt parti med hjärta, det går att förena viktiga värden så som det okränkbara människovärdet med en tydlig borgerlig politik för de etablerade borgerliga väljarna.

-               Jag anser att Kristdemokraterna mycket tydligare ska visa att vi är ett parti för dem som gillar personligt ansvarstagande, frihet, värnandet om familjen, traditioner och låga skatter, säger Lilith Svensson.

-                Jag anser att Kristdemokraterna ska arbeta för ett samhälle där vi alla tar ansvar för oss själva, våra medmänniskor och för vår omvärld. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är också hög tid att vi tar ett helt nytt omtag om skattepolitiken, idag är reglerna alltför krångliga både för privatpersoner och för företagare. Vi behöver en skattepolitik som främjar flit, företagsamhet och valfrihet, fortsätter hon.

I personvalskampanjen kommer de sociala medierna vara ett centralt hjälpmedel för att visa vilka frågor som Lilith Svensson vill driva.

-       Sociala medier innebär en helt ny möjlighet att bedriva personvalskampanjer. De erbjuder en unik möjlighet att nå väljare utan de kostnader som annars kan innebära ett hinder för kandidater att bedriva personvalskampanj, säger Lilith Svensson som redan från början av sin politiska bana varit aktiv på Internet. 2005, exakt ett år innan valet 2006 började hon blogga och det har gett henne en fantastisk möjlighet att interagera med väljare och andra nyfikna på KDs politik.

-       Idag är jag mycket aktiv på Twitter, Facebook, YouTube och som bloggare. Under personvalsrörelsen kommer jag att intensifiera min närvaro på nätet. Idag finns det en efterfrågan efter mer transpararens och väljarna behöver en möjlighet att ställa sina politiker till svars. Jag tycker att det är bra.

-       Skulle jag bli invald i Riksdagen skulle jag givetvis fortsätta att ha en hög närvaro hos de sociala medierna för att kommunicera den politik jag är med och formar. Jag anser att det är oerhört viktigt att finnas nära medborgarna och väljarna. Jag tror att det annars finns en hög risk att komma alltför långt från verkligheten. Och det handlar inte om att bara finnas där, man måste föra en dialog. Politiska megafoner finns det alltför många av. Jag lär mig av varje fråga jag får, avslutar Lilith Svensson

Kort historik och fakta om Lilith Svensson

  • Är 32 år, gift, har en dotter på 8 år. Är utbildad civilekonom och arbetar på Skatteverkets upplysning, svarar på skattefrågor från privatpersoner och företag.
  • Gick med i Kristdemokraterna strax efter valet 2002. Blev varken värvad eller har släkt som är medlemmar, vilket är ganska ovanligt. Partiet fick snabbt förtroende för henne och under mandatperioden fick hon överta en plats i Byggnadsnämnden samt en plats i Lokala säkerhetsnämnden.
  • Det första valet, valet 2006 hamnade hon högt upp på listorna, på 2:a plats både på riksdagslistan och i kommunvalet, Kristdemokraterna i Halland fick ett mandat till Riksdagen, Lars Gustafsson fick sitta kvar. I kommunvalet i Varberg fick hon 7.39 % av rösterna i första valkretsen och 6.6 % i den andra, detta är höga siffror med tanke på att det var första valet och hon var helt okänd vid valets början.
  • Idag sitter Lilith Svensson i kommunfullmäktige samt har en del interna uppdrag t.ex. i den lokala partistyrelsen i Varberg och i distriktsstyrelsen samt i distriktsstyrelsens verkställande utskott.
  • Under 2009 fanns hon på Kristdemokraternas nationella EU lista.
  • På Kristdemokraternas höststämma 2009 togs beslut om Riksdagslistan inför valet 2010 där hamnade hon på andra plats efter sittande riksdagsman Lars Gustafsson.

Kommer att satsa stort på personvalskampanj och hoppas denna gång kunna bli inkryssad.

Lilith Svenssons sociala medienärvaro:

Blogg: http://politikerlilith.wordpress.com

YouTube-kanal: http://www.youtube.com/politikerlilith

Facebook: http://www.facebook.com/politikerlilith

Twitter: http://twitter.com/politikerlilith


Glögg på torget

Idag stod Kristdemokraterna på torget i Varberg och bjöd på pepparkakor och glögg, med på bilden är Kerstin Hurtig, Monica Nilsson, Lilith Svensson och Lars GustafssonDen fina bilen med Göran Hägglund fick också vara med.Det var en kall dag, -10 grader.

Kristdemokraterna i Varberg önskar Dig en God jul och ett riktigt gott nytt år!

Nu syns Fästningen

Kristdemokraterna tycker att det är roligt att man äntligen har valt att lysa upp Fästningen, något som vi velat göra länge. Ett vackert och energibesparande ljus gör att man nu inte uppfattar Fästningen som en stor mörk massa i mörkret utan ser dess vackra konturer.


Sambosyndromet

Stieg Larssons sambo sa i en tv-intervju ungefär: "Det borde finnas något rättsskydd för samboförhållanden". Saken är bara den att det faktiskt finns. Problemet är att vi kallar det något särskilt t ex civilsrättslig registrering eller vigsel. Men i folkmun har detta blivit något annat. Egentligen handlar det om ett rättsskydd, en försäkring som vi faktiskt behöver, men som inte tvingas på oss.
Vi är så noga med att skaffa försäkringar på så mycket, det gäller bilen, bostaden, sjukdomar, pensioner. Men när det gäller våra gemensamma ägodelar och barnen som man har tillsammans så struntar många att skydda och försäkra det och riskerar därmed att förlora så mycket. Skyddet heter visserligen inte försäkring utan civilsrättslig registrering eller vigsel, men det är en försäkring.

Av någon mycket underlig anledning så tror vi att det inte ska hända något med de gemensamma ägodelarna, med de gemensamma barnen, med den man bor tillsammans med när man bor sambo. Ganska korkat egentligen. Vi är beredda att betala för försäkringar av allahanda slag, men försäkringen för det som berör den man bor tillsammans med, som dessutom är gratis, den tar man inte. Tänker man så här så är samboförhållande rent juridiskt bara skit. Jag kallar detta för sambosyndromet.

Problemet består i att många tror att det här med att gifta sig handlar om mer än att skydda sig juridistk. Men för samhället gör det gör det inte. Kyrkligt sett gör det det, men nu talar jag om endast om samhället. Sett ur samhällelig syn är vigseln inget annat än det samhälleliga skyddet som vi har rätt till för att skydda våra förhållanden och det vi har tillsammans när man bor tillsammans. Skyddet är så bra att det inte ens krävs att man måste bo tillsammans. Det enda kravet som finns är att man skriver på ett papper och säger att man vill ingå i ett gemensamt skydd eller försäkring i fall det händer något som vi egentligen inte vill ska hända.
Allting annat har inte med vigseln att göra, det har endast med de två som vill leva tillsammans, att göra. De sakerna är samma i ett samboförhållande, men skillnaden är att man då är oskyddad.

Jag kan förstå att man flyttar ihop för att pröva oss se om man kan leva tillsammans, men så fort man bestämmer sig för att köpa grejer tillsammans eller skaffa barn, då måste man också se till att skaffa den försäkring som samhället har ordnat för två personers förhållandes skydd.

Stieg Larsson och hans sambo hade inte ordnat något sådant skydd och därmed hade hon inte någon rätt till Stieg Larssons pengar. Man kan tycka att det är fel, men det är det inte. De hade gjort fel därför att de inte brytt sig om att ta vara på det skydd som samhället har ordnat för att sådana här saker inte ska behöva hända.

Med andra ord: du som är sambo...gå och gift dig nu! Se till att ordna det juridiksa skydd som du har rätt till och som du faktskt behöver! Det handlar inte om något mer. Det andra som kommer till har inte med den juridiska delen att göra.

Kalle Svensson

Livliga diskussioner och högt i taket i Rosenfredsskolan på höststämman!


toppkandidater !

Kristdemokraterna har haft höststämma i Rosenfredsskolan i Varberg. 35 ombud från hela Halland var samlade .Både riksdagslistan och landstings/regionslistorna fastställdes. De tre toppkandidaterna blev : Lars Gustavsson ,Lilith Svensson och Larry Söder.
Landstingslistan för Kba/Vbg toppas av Niklas Mattsson, Karl-Gunnar Svensson och Kerstin Hurtig.

text o foto Kerstin Hurtig

Besök från partistyrelsen

I måndags hade vi besök från partistyrelsen, passade på att samordna med representanter från Falkenbergs lokalavdelning. Eva Samuelsson kom med tåg från Stockholm, åkte tillbaka direkt efter mötet.

Och här sitter vi och diskuterar för fulla muggar. Tycker det är trevligt att representanter från partistyrelsen besöker de olika lokalavdelningarna, vi får möjlighet att höra deras funderingar och de våra. Tror det är jätteviktigt.

/Lilith Svensson

Fullmäktige från Liliths synvinkel

Idag har vi haft kommunfullmäktige, det blev en lång dag från 9 till nästan 20. Jag är glad att man har valt att lägga budgetfullmäktigemöten på dagtid, annars hade man ju aldrig klarat att komma upp dagen efter. Jag var uppe i ett par ärenden. I det första handlade det om vi ska ta ut en köavgift för båtplats kön. Jag tog upp att jag anser att det är viktigt att man samtidigt har klara regler över hur kösystemet ska fungera. Man bifogade i handlingarna något som man kallade för förslag till nya regler för båtplatskö gällande fasta båtplatser men det enda jag kunde se var att man vill införa en avgift för att stå i kö. Jag, eller min man för att vara korrekt, har stått i kön i ett flertal år. När han ställde sig i kön blev han av hamnkaptenen upplyst om att det inte är någon demokratisk kö och att folk går före i kön. Jag vet inte om det någonstans har blivit en missuppfattning men det kändes inte bra i alla fall och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Men om vi nu ska ta ut en avgift för att man ska stå i kön ansåg jag att det var oerhört viktigt att det finns klara regler över hur kön fungerar därför yrkade jag på återremiss. Det gick dock inte igenom.

Jag var även uppe och talade en del vad det gäller budgeten, jag sade ungefär:

Ordförande, ledamöter och övriga som lyssnar. Eftersom socialdemokraterna i sina kommentarer har valt att ta upp Alliansens rikspolitik anser jag att jag måste få möjlighet att bemöta vad de skriver.

De långsiktiga effekterna av alliansens politik är störst bland dem med lägst inkomst. Alliansen har procentuellt sänkt skatten mest för låg och medelinkomsttagare. Totalt talar vi om skattesänkningar med 69 miljarder som har kommit löntagare till godo. Sänkningen av förmögenhetsskatten var 6.1 miljarder och höjningen av brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt handlar om 6 miljarder.

Man pratar många gånger om marginaleffekten. Det handlar om hur mycket som försvinner i form av skatter, avgifter och minskade bidrag när man får en löneökning. Vi får en minskad marginaleffekt med alliansens politik. Genom att jobbskatteavdraget har fokuserat på låg- och medelinkomsttagare har det inneburit att löneökningar här har lönat sig mer.

Jag tycker inte att det är rätt att skylla underskott i finanserna på skattesänkningar, underskotten beror främst på krisen och de tillfälliga  åtgärderna för att lindra krisen. Men jag ska erkänna att jag tyckte att det var pinsamt när s började tala om att regeringen höjt statsskulden för att kunna genomföra sina skattesänkningar. Nej, tänkte jag så får det inte vara och när jag går in och tittar på siffrorna upptäcker jag att det inte är så. Statsskulden har inte ökat. De senaste 10 åren har statsskulden legat mellan 1100-1400 miljarder. Statsskulden var 1 110 miljarder kronor den 31 oktober 2009. På 90-talet hade vi kris liksom vi har idag. Statskuldenmotsvarar idag ca 35 % av BNP, 1996 låg den på ca 80 % av BNP.

Om vi jämför med andra EU länder ligger vi ungefär i mitten, många beräknas hamna någonstans mellan 60-80 % av BNP

Med statisk kan man visa mycket, s slänger sig med siffror om hur mycket ungdomsarbetslösheten har ökat. Jag skriver gärna under på att ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög och ett otroligt slöseri. Men vi ska ju inte tro att ungdomsarbetslöshet är ett nytt fenomen. Vi har haft en djup internationell kris som har drabbat oss hårt och i sep 2009 var ungdomsarbetslösheten i Sverige ca 24 % men om vi tittar på hur det såg ut strax innan alliansen tog över så var den faktiskt ca 26 % i juni 2006.

För att underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden sänkte regeringen arbetsgivaravgifterna för dem som var under 26. Detta vill man ta bort, det innebär att en ungdom med en lön på 18000 kronor blir drygt 34 000 kronor dyrare att anställa.

De rödgrönas ungdomssatsningar handlar främst om utbildnings- och praktikprogram. Man vill satsa stora pengar på stödåtgärder istället för att satsa på förutsättningar för fler jobb. Högre skatter och avgifter, återinförd förmögenhetsskatt försämrar företagsklimatet. Vi behöver ett bättre företagsklimat för att öka arbetsutbudet.

Sedan är det också så att regeringen satsar på utbildningsplatser i så stor utsträckning som utbildningsinstitutionerna själva anser är möjligt. Det låter bra att man från s satsar på utbyggnad men det finns ju problem vad det gäller lärare, lokaler, kvalité.

Jag yrkar på bifall till Alliansens budget


RSS 2.0