God Jul

Kristdemokraterna i Varberg önskar Dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommunfullmäktige antog skolplanen. Kristdemokraterna väldigt nöjda!

Så här lät det ungefär under fullmäktigedebatten från vår sida. Vill du höra alltsammans gå in på www.varberg.se så hittar du under mappen politik hela sammanträdet.


Herr Ordförande och ledamöter samt övriga


Jag vill börja  med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Alltså att vi antar BUNs förslag till skolplan daterad 17 september 2007.


Vi kristdemokrater har verkligen aktivt deltagit i framtagandet av denna skolplan. Vi ser med stolthet på den skrivning som finns i handlingarna i dag. Ett gott samarbete i Alliansen i Varberg


Ett hus som vill stå stabilt byggs ju ordentligt från grunden. Där har vi ju de nationella styrdokumenten såsom skollag och läroplan, som ju särskilt framhåller betydelsen av en värdegrund och kulturtradition som vi skall slå vakt om.


När det gäller den lokala skolplanen  vill vi understryka betydelsen av utvärdering. Att F9 skolans utvärdering fortsätter som planerat.

Betydelsen av att rektorer och lärare får vara det ledarskap som varje elev och förälder måste ha. Att lärare får vara auktoriteter utan att behöva vara auktoritära, att alla i skolan skall kunna känna glädjen i skolarbetet som präglas av lusten att lära ut och att lära sig.


När det gäller de tre prioriterade områdena:


Återigen med tanke på att börja från grunden, så vill jag ta de tre områdena i en annan ordning och börja med den ökade valfriheten för familjerna som den mest grundläggande. Vi är mycket glada över att vi nu bryter det socialistiska överstatliga styrningen av föräldrarna till att på självbestämmande kommunal nivå kunna stödja föräldrarna. Vi pratar ju om betydelsen av ledarskap och vem är barnens första och viktigaste ledare om inte föräldrarna är det. Vi skall ge dom verktyg och stöd för att kunna ta på sig ledartröjan och känna att dom är bäst för barnen. För detta krävs mer tid tillsammans och det kommer snart en sådan valmöjlighet i alla fall för den första småbarnstiden.


Punkt två innebär en påbyggnad  eller en naturlig fortsättning  genom ett gott samspel mellan föräldrar hemmet och skolans värld. Här kommer folkhälsoperspektivet in med allt det innebär, Arbete med värdegrundsarbetet fortsätter. Det handlar om att lära för livet, eller varför inte kalla det för LIVSKUNSKAP.

Barnen måste få studiero, känna trygghet och respektera andra och därmed hamnar man på punkt ett, nämligen det skolan skall göra, ge undervisning och goda kunskaper inför framtiden.


Som sagt, med stor glädje ett kristdemokratiskt bifall till KS förslag till ny skolplan


Roger Kardemark
Gruppledare


Alla kan göra något, alla kan vara en hjälte!

Varje vecka kan vi i Aftonbladet läsa om svenska hjältar. Om människor som har hjälpt någon i nöd, öppnat sitt hem för behövande, visat civilkurage eller stor generositet. Jag gillar artikelserien och hoppas att den kan bidra till att vi var och en anstränger oss lite extra för att ställa upp för våra medmänniskor, inte minst så här i jultider.

Roger Kardemark (Kd)


Med önskan om en riktigt God och vit Jul-inte minst för barnens skull.

Nyktra till på nätet

Dagens debattör


Maria Larsson (kd)

51 år, Gnosjö. Äldre-

och folkhälsominister.

Sök på "Alkoholhjälpen" här

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (kd): "Allt fler oroar sig för sitt eget eller andras drickande - nu finns hjälp några musklick bort"

Var femte person har någon gång funderat på om de dricker för mycket. Var fjärde person har någon gång känt oro för en anhörigs alkoholvanor. Och 6 av 10 har någon gång känt oro för en väns eller arbetskamrats ­alkoholvanor. Det visar en ny undersökning som den statliga Alkoholkommittén har låtit ­Synovate Temo göra och som presenteras idag.

Vanorna är mest alarmerande i åldersgruppen 18-29 år. De har i högst utsträckning (17 procent) någon gång känt oro för sitt eget drickande. I den åldergruppen har också var fjärde person (24%) någon gång velat minska sitt drickande. Samma grupp är också i störst utsträckning (30 procent) oroliga för en anhörig som dricker för mycket. Vi vet också från andra undersökningar att unga kvinnors alkoholvanor alltmer liknar männens.

Det finns ett stort behov av information, stöd och rådgivning i alkoholfrågor. För många som dricker för mycket kan det kännas svårt att söka hjälp och ofta vet man inte vart man ska vända sig. Att söka behandling eller terapi är ett stort steg.

Men nu blir det enklare att få råd och stöd. Nu lanseras nämligen ­Alkoholhjälpen, ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande. Med ­Alkoholhjälpen kan man på ett enkelt och anonymt sätt få stöd och hjälp att ändra sina dryckesvanor. Programmet bygger på väl beprövade metoder som kognitiv ­be­teendeterapi och har utvecklats av experter på alkoholberoende.

Alkoholhjälpen är ett nytt och lättillgängligt alternativ för att förstå sitt beteende och för att kunna ändra sina alkoholvanor. Programmet innehåller mängder av övningar och beprövade tips för den som bestämt sig för att dricka mindre. Det är inte bara den som har ett alkoholberoende som behöver stöd och råd. Även omgivningen berörs när någon dricker för mycket. Alkoholhjälpen ska fungera som ett stöd också för kompisar, arbetskamrater eller anhöriga som känner oro.

Att ändra sitt alkoholbeteende är en stor utmaning. En del med riskabel konsumtionsnivå minskar på egen hand sitt drickande eller slutar. Alkoholhjälpen är en möjlighet att få hjälp och stöd i sitt beslut att dricka mindre, innan skadorna blivit för stora. Alkoholhjälpen är även ett lättillgängligt alternativ till andra former av behandling och kan även bidra till att människor i tid söker hjälp för sitt beroende.

Det finns även många andra insatser som görs för att uppnå regeringens mål om en minskad totalkonsumtion av alkohol. Arbetet med att krogar inte överserverar, så kallad ansvarsfull alkoholservering är ett sådant exempel.

Regeringens Riskbruksprojekt är ett annat som innebär att vården vågar ta upp och tala om riskerna med för stor alkoholkonsumtion. Det görs av företagshälsovården och av primärvården på vissa håll i landet. Och via mödravårdscentralerna har man lyckats nå fram till gravida med information om riskerna för fostret av alkohol.

Alkoholhjälpen är ytterligare ett steg att solidariskt erbjuda alla individer som behöver stöd och hjälp att fatta kloka beslut. Att via webben få hjälp blir ett bra komplement till  övriga insatser för att motverka alkoholmissbruk.

Det är bara den som själv vill dricka mindre som kan minska sitt drickande - ingen annan kan göra det åt en. Och nu finns hjälpen bara några musklick bort.

Om Du sedan vill ta nästa steg så finns det ett flertal organisationer i Varberg där människor verkligen vill hjälpa Dej. Kolla i telefonkatalogen så hittar Du flera exvis LP-verksamheten. Länk-80, Kommunens IoF-enhet, BIM Barn i Missbrukarmiljö, Rädda Barnen, Bris telefon m fl.


Roger Kardemark(Kd)
Gruppledare


Trafiken i Varberg

Idag hade vi, till vårt måndagsmöte, besök av representanter från Varbergs Taxi för att diskutera deras synpunkter om trafiksituationen i Varberg. Vi fick ett bra samtal där många intressanta förslag kom fram.

Göran Hägglunds kommentar ang. att vårdnadsbidraget går ut på remiss

Nedan kan du läsa vad Göran Hägglund skrev i sitt nyhetsbrev (här kan du läsa hela hans nyhetsbrev)

"Vissa dagar är det extra roligt att vara kristdemokratisk socialminister. Som idag då förslagen om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus skickas ut på remiss! Vi tar nu ett jättesteg mot en modern familjepolitik som utgår från att familjer är olika, har olika önskemål och behov!

Vissa barn är tidiga i sin utveckling, andra mognar sent. En del trivs med att ha många barn omkring sig, andra mår bäst under lugnare former. Genom ett vårdnadsbidrag ger vi nu småbarnsföräldrar ökade möjligheter att välja den typ av barnomsorg som passar just deras barn eller kanske att stanna hemma lite längre än vad föräldraförsäkringen medger.

Till sommaren införs också en jämställdhetsbonus på maximalt cirka 3 000 kronor per månad. Högsta möjliga bonus får de föräldrar som delar helt lika på föräldraförsäkringen. Reformen kommer att förbättra förutsättningarna för både män och kvinnor att ta ett aktivt och jämlikt ansvar för barnen, också i familjer som tycker att ekonomin är ett hinder. Därmed ökar möjligheterna för barnen att få mera tid tillsammans med både mamma och pappa samtidigt som föräldrarnas anknytning till arbetslivet stärks."

Läs mer här

VÅRDNADSBIDRAGET PÅ REMISS IDAG 7dec

Här kan du läsa artikeln i Svenska Dagbladet Brännpunkt  idag  där Göran Hägglund presenterar den viktiga och mycket efterlängtade barnomsorgsreformen.
 Klicka på eller kopiera denna länkadress till din internet-läsare :
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel666549.svd

Stödet till barn och unga måste stärkas

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, tillsätter ny utredning för att stärka skyddet för barn och unga. Kristdemokraterna i Varberg applåderar, det är 25 år sedan socialtjänstlagen och LVU genomfördes, det har hänt mycket sedan dess.


Läs pressmeddelandet här

RSS 2.0