Varbergare nominerad till partistyrelsen

Lilith Svensson blev idag nominerad till partistyrelsen av KDU. Röstning till PS sker imorgon, lördag.

framme i Sundsvall

Då var vi från Varberg framme i Sundsvall för årets riksting. Imorgon kommer rikstinget att starta med öppningstal av Göran Hägglund. De motioner som kommer att hanteras imorgon handlar om Ideologi, Demokrati, författning och rättsväsende, Regionalt, trafik, bostad och IT samt Utrikes och försvar. Förhandlingarna är planerade att ajourneras klockan 21.

riksting

Nu bär det av till årets riksting som i år hålls i Sundsvall

Parkeringstillstånd

Det har visat sig vara problem med parkeringstillstånd för funktionshindrade i Varberg. Gatunämnden och dess tjänstemän har att besluta om detta och frågan är delegerad till tjänstemän som fått mycket kritik för att vara alltför hårda i bedömningar. Fr 1 juli 2007 är lagen om detta förtydligad och vi har lagt en motion om detta i kommunfullmäktige som ser ut enligt följande:
Motion till kommunfullmäktige i Varberg
om parkeringstillstånd 
Det har sedan ett tag tillbaka varit en hel del uppe om parkeringstillstånd i Varberg både i massmedia, bland tjänstemän och politiker.
I Hallands Nyheter kunde vi läsa följande den 16 juni?Läkarintygen till rörelsehindrade som sökt parkeringstillstånd är ofta diffusa och ibland felaktiga. Det anser gatuförvaltningen som skickat ut information till läkarna om hur intygen ska skrivas.
- Jag har själv sett människor med handikapptillstånd som kan gå långa sträckor, säger ansvarige handläggaren.? 
Eftersom parkeringstillstånden ges därför att en person har medicinska svårigheter av olika slag som gör det nödvändigt att använda sig av handikapparkeringsplatser, anser jag att det därför alltid måste vara en medicinsk bedömning som gör att man får parkeringstillstånd och inte en teknisk tjänsteman eller politiker i en teknisk nämnd som Gatunämnden.
Det innebär kanske ett större ansvar på läkaren, men är det en medicinsk bedömning så skall det vara det som avgör och ingenting annat.Därför menar jag att det är läkarintyget som automatiskt skall ge parkeringstillstånd i de fall där det krävs läkartillstånd. Det här blir nu också ännu tydligare i Trafikförordningen 13 kap 8 § genom den lagtext som gäller fr o m 2007-07-01:?För rörelsehindrade personer kan ett särskiltparkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av förarenutanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till enrörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder sominnebär att han eller hon har väsentliga svårigheter attförflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillståndprövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller omsökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.? 
Jag föreslår därför Varbergs kommunfullmäktige besluta att läkarintyg skall vara tillräcklig grund för parkeringstillstånd.
 
För Kristdemokraterna i Varberg

Träslövsläge 2007-06-18
Karl-Gunnar Svensson

Nationaldagen

Idag har vi firat Sveriges nationaldag. Kerstin Hurtig hade den stora äran att bära den Kristdemokratiska fanan i paraden från torget till Societetsparken. Där hälsade Harald Lagerstedt, kultur- och fritidsnämndens ordförande välkommen och vi fick lyssna till Varbergs kustband och Varbergs kvartettsällskap.    Högtidstal hölls av Maria Schottenius, kulturchef på Dagens    Nyheter

Hägglunds nyhetsbrev

Göran Hägglund skriver om Mona Sahlins kritik mot vårdnadsbidraget:

"Skrota kd:s vårdnadsbidrag". Det skrev Mona Sahlin i ett debattinlägg på SVD:s brännpunkt i onsdags. Min fråga till Mon Sahlin är: struntar du i vad över 60 procent av småbarnsföräldrarna vill? Uppenbarligen betyder inte denna breda önskan om mer flexibla lösningar för småbarnsföräldrar någonting för socialdemokraterna. Nej, kristdemokraternas idé om att erbjuda småbarnsföräldrar ett vårdnadsbidrag är för Mona Sahlin "omodernt och bakåtsträvande". Är valfrihet omodernt, Mona?

Vill du läsa Göran Hägglunds nyhetsbrev klicka här


RSS 2.0