Årets riksting

I fredags presenterade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och partisekreterare Lennart Sjögren de 217 motionerna till partiets Riksting i juni. Här kan du läsa pressmeddelandet

Till årets riksting kommer från Varberg att komma Roger Kardemark, Lilith Svensson, Robert Majlöv samt Jan Wijkström.

Stoppa inte utflykterna!

Den senaste tiden har vi i Hallands Nyheter kunnat läsa om kommunens inskränkningar av personalens möjligheter att skjutsa eleverna i sina egna bilar. Man använder risken för skadestånd som skäl för detta. Efter att själv ha varit med i en trafikolycka så är min erfarenhet att man ställer ersättningsanspråk på trafikförsäkringsbolaget och om vederbörande inte är försäkrad så är det trafikförsäkringsföreningen som får betala samtliga ersättningar. Därför ställer jag mig frågande till förvaltningens argumentation.
Personligen tycker jag att det är viktigt att vi som kommun uppmuntrar egna initiativ som leder till mervärde för eleverna.

Robert Majlöv
Kristdemokraternas representant i barn- och utbildningsnämnden

Publicerad i dagens HN

Hägglund & Larsson om alkohol

Göran Hägglund och Maria Larsson skriver en artikel om  hur politiken ska föras för att minska de problem som följer i alkoholens spår. De anser bland annat att det krävs ett ökat samarbete, mellan myndigheter, föräldrar och frivilligorganisationer.

FN:s internationella familjedag

Idag, den 15 maj, firas firas den internationella familjedagen världen över. Kristdemokraterna tycker att familjen är värd att uppmärksammas. Läs gärna mer om vår familjepolitik på www.familjen.nu

Göran Hägglund och Maria Larsson skriver om vårdnadsbidraget

Göran Hägglund och Maria Larsson skriver om vårdnadsbidraget i Aftonbladet

Lördag

Lördagen den 12 maj kan DU träffa kristdemokrater på torget i Varberg, där kommer vår folder "Mer tid för barnen" att delas ut.

Ha en trevlig helg!

Mer tid för barnen!

Kristdemokraterna driver under tiden 1-15 maj en kampanj som heter "Mer tid för barnen"

Vi vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för ett gott samhälle.

För att öka valfriheten för barnfamiljerna vill Kristdemokraterna införa vårdnadsbidrag. Dagens barnomsorgssubventioner är orättvisa. Bara de som väljer att ha sina barn på kommunalt finansierad förskola eller familjedaghem får del av stödet, som i genomsnitt uppgår till nästan 100 000 kronor per barn och år. Familjer där någon av föräldrarna själv vårdar barnen får ingen del av subventionerna. Det får inte heller familjer som ordnat sin barnomsorg privat, familjer som vars arbetstider inte stämmer med de kommunalt finansierade förskolornas öppettider, familjer i glesbygd samt familjer som står i kö till den kommunala barnomsorgen. Men alla dessa familjer är ändå med och betalar för barnomsorgen via skattsedeln.

Välkommen

Idag slår Kristdemokraterna upp portarna för vår nya blogg där vi främst kommer att diskutera lokalpolitiken i Varberg.

RSS 2.0