071130 KAMPANJTIDNING FÖR ETT SCHYSTARE SVERIGE

http://www.schystare.se/~/media/4CF185A84B8E4CE9BDECA10D80834D42.ashx

Klicka på eller kopiera ovanstående nätadress så får du mycket aktuell läsning.

071130,Vårdnadsbidraget kan ge barnen mer tid med sina föräldrar

Inom kort kommer regeringen att presentera sitt förslag om utformning av vårdnadsbidragsreformen.
Vi är många , både politiker och småföräldrar m.fl som med stor förväntan ser fram emot detta historiska förslag.

En av initiativtagarna till det s.k föräldrauppropet, Anna Bergqvist i Uppvidinge kommun välkomnar införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Det kommer att innebära en bra förbättring för de familjer som gärna vill ta hand om sina småbarn så länge som möjligt, anser hon och många andra runt om i landet. Klicka på länken härnedan http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=901915 där hon intervjuas.


I bloggen på http://www.schystare.se/ kan du läsa mer om denna reform samt de övriga viktiga politikområden som vi kristdemokrater särkilt vill lyfta fram i den pågående höstkampanjen.

På vår lokala hemsida http://www.varberg.kristdemokraterna.se/ kan du läsa vidare om vår politik samt se hur du kan få mer kontakt med lokalavdelningen i Varberg, mm mm.

Paul Willner(kd)

Schysta kampanjen

Kristdemokraterna har under ett par veckor i november kört sin kampanj ?För ett schystare Sverige?. Kristdemokraterna är partiet som bryr sig om och står på den svagares sida. Vi kämpar för ett samhälle där alla räknas, där fler tar ansvar och värnar om varandra. Ett samhälle där människor behandlar varandra så som man själv vill bli behandlad.

Vi vill se ett samhälle där den som är sjuk ska få god vård i tid. Där det känns tryggt att åldras. Där barn har tid att bara vara barn.

Vi vill se ett varmare och medmänskligare samhälle - helt enkelt ett schystare Sverige. Även om kampanjveckorna är till ända kommer vi att fortsätta arbeta för ett schystare Sverige och för ett schystare Varberg.

Välkommen att kontakta oss om DU vill arbeta med oss för ett bättre samhälle.

(fortsätt gärna att läsa vår blogg, självklart kommer vi att fortsätta att skriva här även om kampanjveckorna är över, hör du till dem som gått in via www.hn.se får du lägga adressen på minnet för den sista november kommer annonsen att tas bort)

Lilith Svensson

Äldre och omsorg

Undersökningar visar att det finns fler barn som vill ta hand om sina föräldrar än det finns föräldrar som önskar bli omhändertagna av sina barn! Våra äldre strävar inte efter att bli omhändertagna av sina barn. Man har betalat skatt hela livet och vill ha valuta för det.
I Sverige, till skillnad från en del länder nere på kontinenten, finns det ingen lagstiftning som ålägger vuxna barn eller andra släktingar något omsorgsansvar för äldre. Om cirka 20 år kommer andelen äldre i samhället att växa kraftigt. Äldreminister Maria Larsson har i år varit med om att avsätta
1,35 miljarder kronor för att förbättra vården och omsorgen om de äldre. Prioriterade områden är läkartillgång, läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehablitering, kost och nutrition, samt det sociala innehållet i äldreomsorgen. Satsningen är långsiktig.
Vi vill arbeta för ett schystare Sverige där vi bryr oss om varandra och kan få en god omsorg för de äldre.

Monica Nilsson
kristdemokrat

Varje människa är en unik individ.

I

Järnvägar

Det är jätteviktigt för Sverige att vi har en väl fungerande infrastruktur med bra vägnät och bra kommunikationer. Det är grunden för en god näringslivstillväxt i kommunerna.

Nu satsar regeringen 1.200 miljoner kronor på just detta, men det är inte nog.  Det är bra att det blivit bättre, men det hade varit bättre om det blivit bra. Det behövs ytterligare resurser för infrastrukturen, det ser vi inte minst här i Varberg där vi är drabbade av att vårt planerade dubbelspår bara skjuts på framtiden. Kristdemokraterna anser att regeringen borde avsätta 10-20 procent av de intäkter som kommer in från utförsäljningen av de statliga bolagen till satsningar på vägar och järnvägar.

Det är bara att hålla tummarna att alliansregeringens besked om 1,2 miljarder till infrastruktur är en första signal om att man är beredd att börja åtgärda många års försummelser.

Lilith Svensson

Barnombudsmannen blir kvar- va schyst !

Barnombudsmannen blir kvar , säger Göran HägglundGöran Hägglund


Med anledning av FN:s barnkonventions 18-års dag medverkade jag i måndags i en hearing där barn och ungdomar ställde mig mot väggen kring hur Sverige efterlever barnkonventionen. Att barn får möjlighet att formulera sin syn på sina rättigheter och komma med kloka idéer till oss vuxna är naturligtvis jättebra. Vi behöver bli bättre på att ge våra barn det utrymmet.


*


Barnkonventionen är ett oerhört viktigt dokument som garanterar alla världens barn vissa grundläggande rättigheter, till exempel rätten till en trygg uppväxt, att få komma till tals och att bemötas med respekt. En konvention innebär dock inte med automatik att barnens rättigheter skyddas. Misshandel, hot, svält, exploatering och våld är vardag för många barn i världen.


Ett välfärdsland som Sverige måste gå i fronten i kampen för barnens rättigheter. Och i många stycken är Sverige ett föregångsland. Men även vi har problem att ta itu med. Den senaste tiden har vi upplevt flera svåra våldsdåd bland unga med dödlig utgång. Vi vet också att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och att barn med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar ibland har svårt att få den hjälp de har rätt till. Här måste vi bli bättre.


*


De senaste veckorna har det spekulerats i om regeringen tänker lägga ner Barnombudsmannen. Så är inte fallet. BO är alltför viktig och kommer därför även i framtiden att spela en viktig roll i arbetet med att tillvarata barns rättigheter.


Och i Varberg fortsätter vi att jobba med att ungdomar och barn skall få ett schystare liv. Skolorna jobbar med värdegrundsarbetet, och föräldrarna  har snart ännu större valmöjlighet att välja barnomsorg med vårdnadsbidraget. Trygga familjer-vinst för Varberg!!

Läs mer på www.schystare.se

Roger Kardemark (Kd)
Gruppledare


Seniorförbundet Hallandia

Kristdemokraternas seniorförbund i Halland arbetar för att tillvarata seniorers kunskaper och erfarenheter i hela samhället. Vårt förbund arbetar bla för att belysa och informera om vilka behov anhörigvårdare kan ha.
Demens- och Anhörigföreningar arbetar på ett mycket bra sätt med anhörigfrågor. Vi anser att kommunerna behöver lyssna på föreningslivet när det gäller utformning av anhörigstöd. Det krävs mycket av samverkansinsatser för att åstadkomma detta.
Under året 2007 fick anhörigkonsulent Åke Fagerberg, Varbergs kommun, vårt Vitsippepris för sitt förtjänstfulla sätt att samverka för anhörigvårdares
bästa.
Vårt förbund vill arbeta för att göra livet lite bättre för äldre.
Bertil Nilsson (Kd)

Budgetanförande i kommunfullmäktige

På dagens kommunfullmäktige hölls nedanståede budgetanförandet av undertecknad eftersom vår gruppledare, Roger Kardemark tyvärr blivit sjuk.

Ordförande, presidium, kf-ledamöter och åhörare.

Det är lite mer än ett år sedan som svenska folket röstade fram Alliansregeringen och vi har redan sett en stor del av frukterna av detta. I Varbergs kommun har vi ett bra utgångsläge med låg arbetslöshet, ett aktivt näringsliv och en befolkning som ökar. Det är en expansiv budget som idag presenteras. Men vi måste ha ett gott förvaltarskap om våra gemensamma resurser. För närvarande har vi en mycket het byggkonjunktur och det är viktigt, trots att det går så bra för Varberg, att vi håller igen och inte förbygger oss.

I budgeten är det särskilt ett par saker som vi vill lyfta fram:

Självklart är det mycket glädjande, för oss Kristdemokrater som under så lång tid arbetat för vårdnadsbidraget, att vi i Varbergs kommun nu kommer att införa det. Det är klart att vi gärna hade sett ett mer generöst vårdnadsbidrag än dagens förslag men vi ser detta som ett steg mot att ge familjer ökad valfrihet. Familjer ska stödjas, inte styras. Föräldrar vet själva vad som är bäst för deras barn, och för en del barn och för en del familjer är vårdnadsbidraget bäst, för andra inte. Ingen familj är den andre lik, därför måste det finnas valmöjligheter.

Kristdemokraterna har under november månad bedrivit en kampanj som vi har kallat "Ett schystare Sverige". Under senare tid har skolans ibland ohållbara situation lyfts upp, det handlar om våld och allmänna ordningsproblem. Vi är därför väldigt nöjda med att även under 2008 kunna använda en extra halvmiljon till att bedriva det viktiga värdegrundarbetet. Det handlar om minska bråk och allt som stör möjligheten att plugga i lugn och ro. Det handlar om att visa barn och ungdomar vikten av goda värderingar. Ord som hänsyn, respekt och solidaritet måste återvinna sin betydelse i skolan. Samarbete mellan skola och hemmet är oerhört viktigt. Hemma är där man först möter de värderingar som kommer att prägla resten av ens liv, det är hemma som man kan överföra viktiga och sunda värderingar, det är hemma som man ska lära sig att prata istället för att bruka våld. Trygga barn ger ett tryggt samhälle, att barn får växa upp i en trygg och kärleksfull miljö är det bästa sättet att förebygga vilsenhet, destruktivitet och psykisk ohälsa. Ingen familj är perfekt, en del är mindre perfekta. Och samhället måste finnas där när det brister. Därför är det bra att man fortsätter att arbeta med projektet Barn i fokus, mot främlingsfientlighet och rasism samt förebyggande åtgärder för barn och ungdomar stärks.

I samband med vår kampanj frågade vi också "Ska man stå upp för den som ligger?" Och det klart man ska. Under ett par års tid har Kristdemokraterna arbetat för "en tak över huvudet garanti". Folkhälso- och äldreministern, Maria Larsson har avsatt pengar för ändamålet och ett nationellt samtal med kommunerna har inletts. Kristdemokraterna anser att alla människor har ett absolut och okränkbart värde som måste försvaras, därför är vi mycket glada över att socialnämnden under 2008 kommer att ge hemlösa tak över huvudet genom sk. tillsynsboenden.

Människovärdet har ingen prislapp, inte heller har människovärdet ett bäst-före-datum. På nationell nivå har investeringsstöd avsatts för att fler äldreboenden ska byggas och det satsas pengar för att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Under 2008 kommer socialnämnden att öka valfriheten för äldres boende, detta tycker vi är bra.

Jag vill avsluta där jag började, med de positiva kurvorna. Med Alliansregeringens positiva påverkan för oss. Vi ser att arbetslöshet och utanförskap minskar. Vi känner av att vi får mer pengar i plånboken i och med jobbskatteavdraget. Men det slutar inte där, snart kommer ytterligare lättnader för oss ?vanliga? inkomsttagare.

Nystartsjobbet har i Sverige inneburit att 11 000 långtidsarbetslösa kommit in på arbetsmarknaden. Vi har även sett flera exempel på reformer som ska underlätta företagandet i Sverige såsom avskaffad förmögenhetsskatt, förlängd momsinbetalningsperiod, hushållsnära tjänster etc. Nu kanske någon tycker att jag står här och pratar om Sverige när jag egentligen skulle prata om Varberg och Varbergs budget. Men det som händer "där uppe" påverkar oss här. Och jag hoppas att vi, i kommunen, kommer att bli än mer inspirerade att arbeta för ökad valfrihet och ett bättre företagsklimat. Ett sätt att stödja företagandet i Varberg är att underlätta bland annat genom infrastruktur. En pendelstation i Värö är en viktig faktor för tillväxt i den delen av kommunen. En viktig del för expansion av näringslivet är att vara en attraktiv boendekommun, investeringarna inom kultur- och fritid, vilket bidrar till attraktiviteten.


Föredömligt kort om jag får säga det själv, det var ett långt möte och många ville säga sitt (ibland flera gånger om).

Lilith Svensson

Schyssta satsningar inom psykiatrin!

Antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin har stadigt minskat sedan 1990-talet, och allt mer avancerade insatser sker idag i hemmet och inom öppenvården. Ett problem är dock personer som saknar sjukdomsinsikt, där det är svårt att med stöd av lagen besluta om tvångsvård. Lagen är komplicerad och tillämpas olika på olika håll i landet. Regeringen kommer därför nu att se över möjligheterna att förenkla reglerna för psykisk tvångsvård. De ska dessutom i samråd med aktörerna inom vården diskutera vilka kriterier för tvångsåtgärder som bör gälla.

Regeringen satsar 18,5 miljoner kronor för att skapa en ungdomsmottagning på Internet.

  

Göran Hägglund vill även se en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning på nätet - en virtuell BUP.


- Många barn och ungdomar spenderar stora delar av sin tid vid datorn. Vi måste möta de unga där de befinner sig. För många barn, och även deras föräldrar, är det fortfarande lite tabu att söka psykiatrisk hjälp. Dessutom är köerna till BUP ofta orimligt långa. Med en virtuell psykiatrisk mottagning blir det lättare för de unga att ta kontakt med vården.


På en virtuell barn- och ungdomsmottagning skulle unga och deras föräldrar till exempel kunna chatta med en läkare, hitta information om sjukdomar, boka tider och läsa sina journaler.


Kerstin Hurtig


Tak över huvudet-garanti ger hemlösa ett mer värdigt liv

Alltsedan 2005 har vi Kristdemokrater i Varberg agerat i frågan om ett schystare, mer värdigt liv för de människor som står utan en bostad. Detta krav har vi upprepat sedan dess.
Strax efter valet 2006 kom Maria Larsson (Kd) Folkhälso och Äldreminister, med en strategi för hur hemlösa i Sverige skall få garanterat tak över huvudet. Ett stort antal miljoner är avsatt för ändamålet, och ett nationellt samtal med kommunerna har inletts för att bl annat i samverkan med frivilligorganisationer göra detta möjligt.
Alla människor har ett absolut och okränkbart värde. Det måste försvaras.
En bostad är oerhört viktig för alla människor
Vi ser därför med glädje att  på tisdagens budgetmöte i Kommunfullmäktige det tas ett beslut om att socialnämnden skall se till att bostäder blir till under 2008.

läs mer på www.shystare.se

Roger Kardemark (Kd)
Gruppledare

Höj garantipensionerna!

Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell skriver om garantipensioner på DN debatt.

Nedan kan du läsa ett utdrag från artikeln:


Kristdemokraterna driver för närvarande en kampanj under temat "Ett schystare Sverige". Ett schystare Sverige måste definitivt ha de äldre kvinnorna i åtanke, givet den uppenbara oförrätt de utsätts för.

Vi kristdemokrater har en tydlig strategi för att förbättra de äldres situation. Först gäller det att få i gång jobben så att en stark ekonomisk utveckling skapas. Då ökar resurserna för välfärdssatsningar, och pensionerna stiger på grund av de kopplingar som finns mellan den ekonomiska utvecklingen och pensionsnivåerna. Prognosen visar nu också på rekordstora höjningar av ålderspensionerna under kommande år.

Parallellt med detta har vi tagit initiativ till en långsiktig omställning av äldrepolitiken. Huvudinriktningen är att äldre personer och deras anhöriga ska kunna lita på att de erbjuds en värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet. Särskilt fokus ligger på de sköraste individerna, de som kan ha svårigheter att göra sina röster hörda. Exempel på regeringens hittills genomförda äldrepolitik är stimulanspengar på 1,35 miljarder kronor per år för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen, ekonomiskt stöd för byggande av äldreboenden, utredning för att införa en värdighetsgaranti för vård och omsorg och för att kunna göra ett fritt val av hemtjänst och boende samt förbättrat bostadstillägg.

Trots många genomförda åtgärder och trots den förbättring som pensionärer som grupp kommer att få kommande år återstår mycket arbete att göra. De automatiska höjningar som kommer de närmaste åren och de övriga åtgärder regeringen genomför, blir detta ett viktigt tillskott utifrån ett jämställdhets- och fördelningspolitiskt perspektiv.

Nästa steg måste därför vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst pension, som ofta är kvinnor över 75 år. Höjda garantipensioner är därför ett krav som vi kommer att fortsätta driva. Vi kommer att arbeta för att det ska bli också regeringens politik i god tid innan valet 2010.


071116, Vårdnadsbidraget kan ge barnen mer tid med sina föräldrar

Inom kort kommer regeringen att presentera sitt förslag om utformning av vårdnadsbidragsreformen.
Vi är många , både politiker och småföräldrar m.fl som med stor förväntan ser fram emot detta historiska förslag.

En av initiativtagarna till det s.k föräldrauppropet, Anna Bergqvist i Uppvidinge kommun välkomnar införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Det kommer att innebära en bra förbättring för de familjer som gärna vill ta hand om sina småbarn så länge som möjligt, anser hon och många andra runt om i landet. Klicka på länken härnedan http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=901915 där hon intervjuas.


I bloggen på http://www.schystare.se/ kan du läsa mer om denna reform samt de övriga viktiga politikområden som vi kristdemokrater särkilt vill lyfta fram i den pågående höstkampanjen.

På vår lokala hemsida http://www.varberg.kristdemokraterna.se/ kan du läsa vidare om vår politik samt se hur du kan få mer kontakt med lokalavdelningen i Varberg, mm mm.

Paul Willner(kd)

071114,Schyst med miljövänligare RESOR med färre flyg-mil

I "Gomorron Sverige" i Svt månd 12 nov sändes nedanstående inslag som började kl 7:43 .
Klicka på nedanstående länk till programmets hemsida . klicka vidare på Måndag samt på inslaget som heter
Restips - Chicago. Flytta progr.spelare fram till 10min 20 sek in i detta avsnitt. Där börjar en intervju (ca 5min)med
ANDERS Wijkman (Eu-parlamentsledamot för Kd) om nödvändigheten att EU enas om en strategi och regler för handel med utsläppsrätter även för flygbränsle. www.svt.se

I Hallands Nyheter idag 14 nov belyser ledarskribenten detta viktiga ämne. Se länken nedan
www.hn.se

I dagens aftonbladet (14 nov) finns även en rykande aktuell nyhetsartikel där metrologen Pär Herngren
uttalar sig om behovet av kraftig minskning av flygresande. se nedan:
www.aftonbladet.se

Tänk så schyst och miljövänligt det är att SJ har ordnat med direkttåg från Halmstad och Varberg till Åre den kommande vintersäsongen.! Låt oss hoppas på många fina semesterupplevelser i de svenska och även norska fjällen i vinter. Mvh Paul Willner (kd)


"Ett schystare o rättvisare samhälle på hälsoområdet genom KD:s tandvårdsreform"

Kd-ledaren Göran Hägglund har som socialminister fått igenom en stor reform inom hälsoområdet då regeringen i förra veckan fattade beslut om införandet av ett kraftigt förbättrad tandvårdsstöd.

Detta viktiga hälsoområde kan för vissa personer ha orsakat så höga årliga kostnader som 50 tkr . Dessutom finns i förslageten tandvårdscheck på 600 kr vartannat år för ungdomar mellan 20-29 år o över 75 år och för personer mellan 30-74 år gäller halva beloppet.

Det senare erbjudandet är mycket viktigt för att förebygga o minska kostnaderna senare i livet.

Detta är ett genuint kristdemokratiskt förslag som gör att folkhälsan kraftigt kommer att förbättras för samtliga medborgare.

Bertil Jagebro Kristdemokrat. Läs även höstkampanjens blogg: www.schystare.se


"VEM SKA FOSTRA VÅRA BARN",FÖRELÄSNINGTISD 13NOV KL 18.30

Tid: Tisdagen 13 November 2007, kl 18.30 - 21.00

Plats: Folkets hus, Magasinsgatan 17, 432 40 Varberg

Föreläsare: Carl Hamilton, Författare, ekonom, samhällsdebattör och sedan många år krönikör i Aftonbladet.


Klicka på denna länk så kan du läsa mer om arrangören Föräldrar emellan , mm och detaljprogrammet för kvällen hittar du i programmenyn  www.foraldraremellan.varberg.org 

Mvh /Paul

Läs aktuell Kd-info på www.varberg.kristdemokraterna.se  samt bloggen www.kristdemokraternaivarberg.blogg.se

samt höstkampanjens blogg :   http://www.schystare.se


Ett schystare samhälle för alla generationer

Hur kan vi genom att överbrygga generationsgränserna stärka förståelsen och solidariteten mellan yngre och äldre i vårt samhälle?
Jag tror på möten mellan människor på mötesplatser där kommunikation och samvaro sätts främst. Då finns möjlighet att lära av varandra, upptäcka människan i varandra och få ett erfarenhetsutbyte. Vi behöver skapa möjligheter för unga och äldre att mötas.
Sveriges stora förändringar i åldersfördelningen påverkar samhället ekonomiskt och socialt:
. Fler pensioneras och arbetskraften behöver förstärkning
. Riksdag och regering utsätts för en enorm budgetpress. Äldrefrågorna kommer
alltmer i centrum för de politiska partierna men pengarna måste också räcka till barn, ungdomar och andra utsatta grupper.
. Kunskap är mest väsentligt för oss alla att ge varandra genom gemensamma möten.

Det finns goda initiativ och tankar för hur man ska åstadkomma ett schystare lokalsamhälle på Håsten. Jag tror att ett hus vid Håstens torg skulle kunna ge möjlighet för att skapa möten och bidra med gemenskap över generationsgränserna. Monica Nilsson Håsten Kristdemokrat

För ett schystare Håsten

HN hade den 8 nov -07 en artikel om ett intressant projekt kallat "Håstenvisionen". (Se HN torsdagen den 8/11 -07 sid 8). Det är ett samverkansprojekt med kommunala och ideella intressenter. Detta sammanfaller väl med Kristdemokraternas förslag från augusti 2006 om ett levande centrum med naturliga mötesplatser för ung och gammal på Håsten.

I Kristdemokraternas föreslag ingår även att ett Generationernas hus byggs på den obebyggda tomten där, det kan tex rymma familjecentral, samlingslokaler, cafe, pizzeria/restaruang, affärer samt mindre lägenheter för ungdomar och äldre. Då kan torget verkligen bli en levande träffpunkt för oss boende på Håsten. Låt oss hjälpas åt att göra Håsten till det fina och aktiva område det verkligen kan bli.

Bertil boende på Håstensområdet.

På torget

Idag har vi, Lars Gustafsson (riksdagsledamot), Roger Kardemark (gruppledare), Monica Nilsson (ledamot i Landstinget), Lilith Svensson (ledamot i KF),  Kerstin Hurtig (ers. Gatunämnden), Robert Majlöv (ledamot i Barn och utbildningsnämnden), Bertil Nilsson  (ledamot i Socialnämnden) stått på torget och delat ut vår tidning "För ett schystare Sverige". Om du missade oss kan du gå in och läsa på www.schystare.se

En schystare skola och barnomsorg i Varberg

Det är min målsättning med mitt arbete som förtroendevald i barn och utbildningsnämnden.
Vad har jag och gjort för att förverkliga detta?
Den nya skolplanen är ett alldeles lysande exempel på vad vi kristdemokrater jobbat med.
I denna skolplan så har vi bl.a fått med genomförande av vårdnadsbidrag i Varberg.
Skolan ska fortsätta att arbeta med värdegrundsarbetet där vi i budgeten även fick med 500 000 för detta ändamål.
Vi gör det också lättare att välja skola genom att öka föräldrarnas information om olika skolor och förskolor. Genom detta så kan föräldrar och barn lättare finna det som passar dom.
Detta och mycket mer fick vi med i skolplanen.
Vilket jag tror bl.a kommer att leda till ett schystare Varberg i framtiden.

Robert Majlöv

Göran Hägglund och Carolina Klüft mfl förhördes av K- G B 30okt kl.20

Vår värderade partiledare  Göran H svarade "Rakt på" K- G B s  frågor  i TV-rutan förra tisdagen.

Klicka härnedan  (eller kopiera länkadressen till din Internetmeny ) för att  se  K- G Bergströms  intervjuprogram i efterhand i din dator.


Där kan du även hitta alla de andra intervjuerna  som K- G B gjort under hösten. (bl.a Desmond Tutu, och många andra kändisar )

 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=72186&a=882106    (programarkivet i S V T 2 , kl.20.00- 20.30)

Vår stora friidrottsstjärna  Carolina Klüft  intervjuades också i detta program.
Bl.a berättade hon om sitt beslut att vara bosatt i Sverige och  gärna  betalar högre skatt här än  vad hon skulle behöva göra om hon  flyttade utomlands till något skatteparadis.  Vilken fin representant  hon är för vårt land både  på och utanför idrottsarenorna.  Med andra ord en väldigt "schyst tjej."
Även  Margareta W inberg och Maria L eissner medverkade i programmet.

Paul Willner (kd)


Ett schystare bemötande


Att drabbas av psykisk sjukdom kan hända vem som helst . På samma sätt som att vi alla kan drabbas av fysisk sjukdom. Men tyvärr är det så att en psykiatrisk diagnos fortfarande kan vara behäftad med skam och skuld i samhället. Sådana tendenser måste vi alla hjälpas åt att bekämpa. Helt enkelt ha ett schystare bemötande.  Här är det också viktigt att visa en politisk vilja att bryta det utanförskap som människor kan känna.

Ett sätt att lyfta fram människor som drabbats av psykisk ohälsa och deras anhöriga är att använda sig av deras erfarenheter i byggandet av en god vård och omsorg.

I Halland har det bl. a. skett på följande sätt:

För två år sedan prövade Psykiatrin i Halland ett helt nytt grepp för att utvärdera sin verksamhet . Interjuver som låg till grund för utvärderingen gjordes av personer med egen erfarenhet av psykiatrin, antingen som anhöriga eller patienter. 2007 gjordes en liknande undersökning.

271 personer valde denna gång att medverka.  Och dessa hade själva varit patienter i sluten eller öppenvården.

Resultatet blev mycket likt det 2005.

Generellt sett är patienterna tillfredsställda med den psykiatriska vården i Halland.

Bemötande, respekt och personalens kompetens är också viktiga positiva faktorer.

Lägst är tillfredsställelsen när det gäller tillgänglighet och kontinuitet i vårdkontakter .

Därför är det glädjande att Kristdemokraterna tillsammans med den nya regeringen satsar 500mkr för att förbättra tillgängligheten och stärka kvalitén i den psykiatriska vården, arbetet sker med fokus på barn och unga.214miljoner kronor ges till landstingen för att förkorta väntetiderna för besök och behandling och den nationella hjälplinjen får större resurser.

150 miljoner kronor går också till kommuner för at förbereda öppenvård med särskilda villkor. För att öka kvalitén sker en satsning på nationella kunskapscentra och på vidareutbildning av vårdpersonalen. Ett ekonomiskt stöd ges till brukar- och anhörigorganisationer som gör en stor och mycket viktig insats.

Under 2008 satsas ytterligare 500miljoner för att öka kvalitén och en långsiktig plan presenteras för hur psykiatrin ska bli bättre.

Kerstin Hurtig (kd)

Vill Du läsa mer gå in på http://www.schystare.se/ 


Schysta bloggen

Schysta bloggen kan du läsa här

Därför vill Kristdemokraterna införa en civilkuragelag:

Utifrån vilken grad vi är benägna att hjälpa våra medmänniskor kan ses som ett mått på vilka värden som råder i samhället. I en individinriktad värld är det lätt att vår benägenhet för att hjälpa minskar, vi vill att den ska öka. Därför vill vi att var och en ska vara skyldig att hjälpa en medmänniska i nöd. Jag tror att vi ibland, lite till mans, kan behöva öva på vår medmänsklig, en civilkuragelag skulle kunna stärka medmänskligheten.

En schystare barnomsorg-jatack!

Har dina barn tid att bara vara barn?

Ingen vet bättre än du vad dina barn behöver för att kunna sig trygga. I sommar inför vi därför vårdnadsbidraget. Med vårdnadsbidraget kan du tillbringa mer tid med dina barn. Det blir ett fantastiskt komplement till en väl fungerande förskola och vi får en barnomsorg som utgår från alla barns och föräldrars olika behov.

Idag anser många barn och föräldrar att de inte har tillräckligt med tid för varandra. Om barnen får mer av föräldrarnas tid, vet och förstår de att de är viktiga. Med hjälp av vårdnadsbidraget kan föräldrar välja om de till exempel vill förlänga föräldraledigheten, eller gå ner i arbetstid. Vårdnadsbidraget kan för många vara den pusselbit som behövs för att ge lite mer utrymme under en pressad, men betydelsefull och rolig tid i livet.

Ökad valfrihet ger ökad handlingsfrihet, ökad handlingsfrihet innebär ökade förutsättningar att skräddarsy barnomsorgen för vart enskilt barn. En barnomsorg som är anpassad efter barnets behov, snarare än anpassad efter en politisk filosofi.

Valfrihet handlar om frihet, frihet att leva ett liv där individen råder över sin egen tillvaro. Familjereformen utgår från att skapa maximal flexibilitet. Vårdnadsbidraget är en sann rättvise- och valfrihetsreform, som ger ett litet, men viktigt stöd till de familjer som väljer att själva ta hand om sina barn. De stora vinnarna är landets barn och föräldrar som nu får ökad handlingsfrihet. Det innebär att vi kan glömma antingen eller, vi kommer att kunna erbjudas både och.

Fakta om vårdnadsbidraget:

Vårdnadsbidraget innebär att kommuner får rätt att införa ett skattefritt bidrag - vårdnadsbidrag - på 3000 kronor per månad till föräldrar med barn från 1 till 3 år. Det blir även möjligt att få del av vårdnadsbidrag och låta barnen gå deltid på förskola. Samtidigt med vårdnadsbidraget införs en jämställdhetsbonus som kan utgå med 3000 kronor för att öka din familjs ekonomiska möjligheter att fördela föräldraledigheten jämlikt. Reformerna genomförs för att ge dig större valfrihet - möjligheten att välja vad som passar dig, din familj och dina barn bäst.

Vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonus träder i kraft den 1 juli 2008.

Roger Kardemark(Kd)
Gruppledare


Omtalad höstkampanj

Idag kan man läsa om vår höstkampanj Svenska Dagbladets ledarsida

071130 KAMPANJTIDNING FÖR ETT SCHYSTARE SVERIGE

http://www.schystare.se/~/media/4CF185A84B8E4CE9BDECA10D80834D42.ashx

Klicka på eller kopiera ovanstående nätadress så får du mycket aktuell läsning.


Ska man stå för den som ligger?

Ja, det är en fråga som vi Kristdemokrater ställer oss. Ska man stå för den som ligger? Ja, skulle vi önska att det självklara svaret var. Vi vill ha ett samhälle där vi står för den som ligger, ett samhälle där fler vågar ta ansvar, ett samhälle som inte visar likgiltighet och passivitet för en människa i nöd.


Har vi idag ett sådant samhälle? Nja. Visst finns det många i vårt samhälle som faktiskt står för den som ligger? Som hjälper den som är i nöd. Men allt för ofta är det ibland lättast att gå förbi, att välja att inte se. Kristdemokraterna har föreslagit att vi ska införa en civilkuragelag. Egentligen borde det inte behövas, i den bästa av världar behöver vi inte lagstiftning som talar om för oss att vi skall bry oss om. Men vi lever i en ofullkomlig värld och en civilkuragelag skulle vara en tydlig signal från samhällets sida att vi inte godtar brottslighet eller kränkningar och att vi ställer upp för varandra. En sådan lag skulle innebära att alla blev skyldiga att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån hur den specifika situationen ser ut och utifrån våra egna förutsättningar.

Förslaget om en civilkuragelag är inte vår egen "uppfinning" utan redan idag finns flera länder som har lagstiftat mot underlåtenhet att hjälpa personer i fara. Exempel på detta är Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Schweiz och Belgien. Exempel på fall där sådan lagstiftning kan tillämpas är när någon ser en våldtäkt begås men inte anmäler brottet eller försöker avvärja det, när någons liv är i fara och man inte ringer ambulans, m.m. Lagen skulle innebära att vi alla skulle vara skyldiga att ingripa när en människa befinner sig i nöd. Givetvis ska man inte behöva ingripa till varje pris. Det är inte så att man ska riskera straff för att man inte har riskerat sitt eget liv, till exempel.

Lilith Svensson
Kf-ledamot

För en schystare skola- Varberg jobbar vidare med Värdegrundsarbetet!

En halv miljon kronor även 2008 som extramedel till Värdegrundsarbetet.


- En ny lärarutbildning och en ny skollag ska ge alla lärare bättre stöd i att hantera konflikter med och mellan elever. Våld i skolan är ett inte ett nytt problem. Men på grund av ointresset från den tidigare socialdemokratiska regeringen har problemet fortsatt att växa. Nu tar vi krafttag för att ge lärarna det stöd de behöver för att möta skolans verklighet.

Under senaste tiden har det varit ett ökande antal anmälningar till Arbetsmiljöverket om våld i skolan.

- Det har länge varit känt att ordningsproblemen är omfattande på många svenska skolor. I en underökning som Lärarförbunden gjorde för ett par år sedan konstaterades att sex av tio lärare var osäkra på vilka befogenheter de har för att säkra ordningen och arbetsron i skolan.

- Socialdemokraterna har under många år motarbetat alla förslag som syftat till att skapa tydligare regler för ordning i skolan. Genom att ha blundat för verkligheten bär de en del av ansvaret för den nu rådande situationen.

- Kristdemokraterna och övriga i Alliansregeringen arbetar nu på bred front för att komma till rätta med problemen. Förändringar i lärarutbildningen ska genomföras och en ny skollag håller på att tas fram. Dessutom anser vi att regeringen omedelbart genom en ändring av examensmålen för lärarutbildningen ska göra konflikthantering till ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

- Ordningsfrågor tillhör inte gårdagen. Det är inte bakåtsträvande att tala om arbetsro och ordning i klassrummen. Den oordning som härskar idag innebär att eleverna inte kan tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Framför allt är det de svagaste eleverna som drabbas.

Vi är därför väldigt nöjda med att även under 2008 kunna använda en extra halvmiljon till att driva det viktiga värdegrundarbetet. Det gäller helt enkelt att minska på bråk och allt som stör möjligheten att plugga i lugn och ro. Det gäller att visa barn och ungdomar vikten av goda värderingar. Ord som hänsyn, respekt och solidaritet måste återvinna sin betydelse i skolans värld.
Ett ökat samarbete mellan skolan och hemmet
är oerhört viktigt. Hemmet är den plats där man allra först överför viktiga och sunda värderingar, där samtalen runt köksbordet är platsen där barnen lär sig att inte använda våld. Därför måste alla föräldrar på olika sätt få bli uppvärderade i sin roll som föräldrar och få det stöd man ibland så väl behöver..

Vill Du läsa mer Gå in på  www.schystare.se      så kan Du bland annat läsa mer om vår skol o familjepolitik.

Roger Kardemark (kd)
Gruppledare

För ett schystare Sverige

249236-3


Kristdemokraterna vill ha ett schystare Sverige och startar därför kampanjen "För ett schystare Sverige", läs mer om kampanjen på www.schystare.se

Den kristdemokratiska ideologin

I valrörelsen fick jag många gånger frågan "Varför ska jag rösta på kristdemokraterna?" eller "Vad vill kristdemokraterna?". Personligen tycker jag att det är svårt att ge ett kort och bra svar. För mig är kristdemokratisk politik så mycket mer än ett eller ett par vallöften. Det handlar om ideologi, ideologin som vi bygger våra politiska beslut på. Jag tänkte använda detta inlägg till att berätta lite om den kristdemokratiska ideologin.

Kristdemokratin vänder sig både mot individualism och mot kollektivism. Människan är beroende av nära gemenskap med andra. Det är i samspel med andra som vi utvecklas. Varje människa är en unik person. Vi har alla kroppsliga, själsliga och andliga behov. Kristdemokratin tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människan som tar hänsyn till ovanstående behov. Detta kallas personalism. Utifrån detta vill vi värna om alla människors liv, frihet och värdighet. Kristdemokraterna vill solidarisera med de svaga och förtryckta. Vi vill ansvarigt värna och förvalta djur, växter och jordens resurser.

Bara för att ett land använder sig av demokrati som beslutsmetod garanterar inte detta att människovärdet och att mänskliga fri- och rättigheter respekteras. Ett majoritetsbeslut kan medföra att en minoritet förtrycks och fri- och rättigheter kränks. Därför behöver vi en gemensam värdegrund. Kristdemokraterna anser att de värden, rättigheter och skyldigheter , som inspirerats och förts vidare av den kristna traditionen skall verka som vår gemensamma värdegrund.

Den enskilda människan har ansvar för sitt liv, sina resurser, beslut och handlingar. Vi har ett ansvar att förvalta såväl de egna som de gemensamma resurserna. Ett vitalt och solidariskt samhälle med ett gott förvaltarskap kräver att vi alla odlar viktiga medborgerliga dygder och karaktärsegenskaper. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, mod, praktisk klokskap, men även om omsorg och kärlek. Människor är ofullkomliga och gör många gånger fel. Kristdemokraterna tror inte på det utopiska samhället, tron på det fullkomliga samhället leder ofta till farlig fanatism. Även om vi aldrig kommer att kunna leva i full enlighet med ovanstående värderingar är det viktigt att alla sporras till ett gott förvaltarskap av våra talanger och resurser.

Allt för sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra. Det handlar om att skapa ett så gott samhälle som möjligt för hela gemenskapens skull. Alla vinner på att arbeta för det gemensamma bästa och för det behövs medborgare som kan skilja goda handlingar från dåliga och som vågar ta ställning. Målet är det gemensamma bästa och det förverkligas utifrån gemensamma värden.

Lilith Svensson

RSS 2.0