Östra Vallgatan!


I torsdags d. 23 april var det sammanträde med gatunämnden. Då togs en rad beslut som det går bra att läsa på kommunens hemsida . Ett av besluten var att öppna upp för trafik i sydlig riktning mellan Träslövsvägen och Bäckgatan ( det kommer att bli ett gångfartsområde ,fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart).

Vi kristdemokrater välkomnar att det blir lättare att ta sig fram med bil på Östra Vallgatan söderut.

Kerstin Hurtig ers.gatunämnden


Svar på insändare

I dagens HN (ej på nätet) finns en insändare från Owe Svensson där han efterfrågar svar från alliansens halländska riksdagsmän för tredje gången (tyvärr) om svar på varför "pensionärer ska straffbeskattas". Som ersättare till riksdagen för Kristdemokraterna har jag skickat ett svar till Hallands nyheter, jag hoppas att svaret kommer in omgående. Nedan kan du läsa svaret:

Pensionärer blir inte straffbeskattade
Jag vill börja med att be om ursäkt till Owe Svensson för att han har fått vänta på svar från Alliansen och hoppas han tycker att det är okej att jag, som är ersättare till Riksdagen, svarar.

Från att jobbskatteavdraget infördes har det talats om det orättvisa i avdraget vad det gäller pensionärer. Jag vill hävda att pensionärer inte blir straffbeskattade. Det är ingen som har höjt skatten för pensionärerna, den har till och med minskat efter valet. Alliansen gick till val arbetslinjen och det är arbetslinjen som man nu genomför.

Att arbeta medför vissa kostnader. I 12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen står det visserligen att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska dras av men många av de kostnader som följer av arbete får de facto inte dras av. Har din arbetsgivare krav på att du ska ha särskilda kläder på dig får du inte dra av dessa, inte heller får du dra av de kostnader som är mindre än 8 000 kronor för resor till och från arbetet (höjs till 9 000 kronor nästa år). Inte heller får du göra avdrag för avgiften till A-kassan. Om du har kostnader som får dras av t.ex. viss skyddsutrustning, om du använder din egen telefon i tjänsten, om du ska stå för verktygen själv etc. får du endast avdrag för den del som överstiger 5 000 kronor. Av avdraget får man som bekant tillbaka själva skatteeffekten dvs. ca 30 %. Så har du övriga utgifter som du får dra av på till exempel 6 000 kronor så får du tillbaka ca 300 kronor. Det kostar att arbeta.
 
Jobbskatteavdraget är en bra lösning för att göra det mer lönsamt att arbeta. Det får inte vara så att du förlorar pengar på att gå från A-kassa till arbete.

De som är pensionärer får ett större jobbskatteavdrag än ”övriga arbetare”. På en arbetsinkomst på 10 000 kronor i månaden får en som är född tidigare än 1937 betala 438 kronor , en som är född mellan 1938-1943 betala 793 kronor och den som är född efter 1944 får betala 1 641 kronor  i skatt på samma inkomst (skattetabell 31). Pensionärer får alltså betala mindre skatt än andra på inkomst av förvärvsarbete. Detta beror på det förhöjda grundavdraget samt det högre jobbskatteavdraget.

Pensionärerna får också, liksom andra, del av de förbättringar som gjorts vad det gäller fastighetsskatten och den höjda skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt.

Vi måste hålla fast vid arbetslinjen. Arbete stärker Sverige och ger högre pensioner åt Sveriges pensionärer för det är ju så att arbete och välfärd är väldigt tätt sammanflätade med varandra.

Lilith Svensson (KD)

 

Idag kommer Kristdemokraterna hålla med vänstern

Och det hör ju kanske inte till vanligheterna men sedan handlar det om en motion som kommer upp i kommunfullmäktige som inte har något alls att göra med partipolitik, Vänstern har liksom vi reagerat på hur man har valt att besvara motioner i Varbergs fullmäktige - bifall eller avslag. Många gånger kan man t.ex. få avslag på en motion eftersom när motionen besvaras har man kommit igång med det arbete som var motionens intentioner. I ett sådant fall borde man ju anse motionen som besvarad men inte i Varberg.

Gatumiljön i vår kommun!

Gatunämnden i Varberg har helt följdriktigt av namnet bl a hand om kommunens gatunät. Slitaget är stort på våra gator och i nämnden har vi ambitionen att reparera gatorna så snabbt det bara går i förhållande till behov och vår givna budget.

Vid vårt nästa möte d. 23 april så kommer nämnden troligen att ta beslut att följande gator får en ansiktslyftning före sommarsemestern:

- Österängsvägen, delen mellan Prästakullegatan och Erlandsgatan

-Österleden, delen mellan Österängsvägen och Träslövsvägen

- Trädlyckevägen/Östra Vallgatan , delen mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan

- Birger Svenssons väg, delen mellan Lassabackarondellen och infarten till kv. Valen

Kerstin Hurtig ers. I gatunämnden för Kristdemokraterna


En varbergare till Bryssel


Lilith på plats i Bryssel
Lilith står utanför Europaparlamentet och insuper atmosfären i maktens hjärta

Den 7 juni 2009 är det EU val, glöm inte att rösta!

Våren har kommit till stan......!

foto: Kerstin Hurtig

Stödboende för de hemlösa!


Nu har stödboendet i Tvååker varit uppe på tapeten igen i HN. Det är positiva Tvååker som tar till orda. De menar att boendet är för stort,,ligger fel och är för dåligt utrett och planerat.

Att det är för stort: Det är klart att det varit önskvärt att de hemlösa direkt skulle kunna bo i vanliga lägenheter lite här och var i kommunen . Men de personer som kommer till stödboendet är människor som i en inledningsfas behöver stöd dygnet runt . Och det är ju en trygghetsfaktor både för dem och deras grannar. Och eftersom vi lever i en begränsad ekonomi så är det ju praktiskt att ha en viss volym på boendet av det skälet . Det är inte konstigare än att äldreboende i kommunen nu för tiden ligger samlade just för att det är mer ekonomiskt.

Nästa steg lär ju bli för de boende att de får vanliga lägenheter efter stödboendet men där får en viss hjälp om de är behov av det.
 

Att det ligger fel: Någonstans måste det ju ligga och här fanns en lämplig tomt. Att det ligger en bit utanför stan kan ju också vara en fördel eftersom det troligen kan finnas "frestelser " av olika slag för vissa av de personer som just behöver detta stödboendet. Dvs människor som levt i drogberoende.

Att det är för dåligt utrett och planerat : Ja där har Lena Andersson en annan uppfattning än positiva Tvååker .

Personligen tror jag att den springande punkten är rädsla som människor känner . Och det kan jag ha respekt för . Men jag tror att det bottnar mycket i okunnighet.


Efter att nästan ett helt yrkesliv ha jobbat med människor med olika funktionshinder inklusive psykiska funktionshinder så är min bestämda uppfattning att Tvååkersborna kommer att kunna vara och känna sig trygga.

Som sagt det ska ju vara personal dygnet runt och för övrigt är de människor som kommer att bo på stödboendet precis som du och jag .......människor !


Kerstin Hurtig


RSS 2.0