Hösten är här

Och politikerarbetet ökar igen, Kristdemokraterna i Varberg återupptar sina måndagsmöten varje måndag klockan 18:30. Mötena är öppna för alla medlemmar. Kom och diskutera det som du tycker är viktigt och ta del av de ärenden som hanteras i nämnder och styrelser.

Kommunerna och pensionärerna först !

Kommunerna och pensionärerna först

-Ökade resurser till kommuner och landsting är nödvändiga för att värna välfärdens kärna och för att motverka kortsiktiga personalneddragningar som spär på den ekonomiska krisen. Åtgärder måste också vidtas för att utbilda människor i en tid när arbetslösheten växer. Därutöver måste pensionärerna stå först i kön, före ytterligare steg i jobbskatteavdrag och andra skattesänkningar. Det säger Stefan Attefall, ekonomisk talesman för Kristdemokraterna och ordförande i riksdagens finansutskott, inför den budgetdiskussion som regeringen nu inleder.

foto:Kerstin Hurtig


RSS 2.0