Gråzon

När man är i missbruk befinner man sig ofta i en gråzon. Man vill ha hjälp med att sluta, men det är inte säkert att man får hjälpen förrän man kan visa att man verkligen vill börja sluta med sitt missbruk. Vår lokala tidning tar upp den här problematiken i en artikel idag: http://hn.se/nyheter/varberg/1.407274#articleComments. Där är det en missbrukare som menar att han behöver först en lägenhet för att kunna orka med att sluta sitt missbruk, medan man på sociala vill att han först försöker sluta sitt missbruk och på så sätt visar sin vilja att sluta, innan han kan få en lägenhet. Det här är en gråzon som alltid förs fram och som handlar om vilja och initiativ. Problemet som sociala säger handlar om problematiken med att sluta sitt missbruk är att det är så svårt att om man först får en lägenhet så anses risken istället vara större till ett fortsatt missbruk än tvärtom. Därför vill man ha en tydlighet i viljan hos den som missbrukar, viljan att sluta. Den vilja måste vara så stark att man verkligen gör allt för att sluta och på så sätt kan visa att man har rätt till en lägenhet. Ett annat problem blir då att om man faller i missbruk igen och då har kvar lägenheten, så kan olgehterna bli så stora att man till sist måste vräka den som det tidagare gick så bra för.
Det finns så många mänskliga tragedier när det gäller missbruk att man blir förvånad över att drickandet i det här landet verkar tendera att öka. Vi ser att det troligen hänger ihop med en samhällsutveckling om inte är så bra, även om tanken är god. Vi försöker göra det så bra som möjligt för de flesta, det kallas för "utilitianism" det man menar att ett rätt handlade handlar om att göra det mest goda för de flesta, vilket i konsekvensens namn och varför den fiolosofin kan bli farlig är helt enkelt att man struntar i resten, i dem som inte kan nås av den goda handlaing man vill göra. Det går att läsa mer om detta på följande hemsida: http://www.geocities.com/templarser/logic6.html.
Men vad ska man göra då för att hjälpa? Frågan är tyvärr omöjlig att besvara eftersom det i alla lägen måste handa om en viljeyttring och en styrka till viljeyttring som inte går att bestämma generellt eftersom vi alla bär med oss olika förutsättningar. Varje människa måste ha rätt att få bli omhändertagen, men varje omhändertagande måste kunna kräva någon form av motprestation och det är den motprestationen som är den stora frågan i gråzonen för missbrukare. Men den måste nog finnas, jag kan inte se att det ens är männskovärdig att inte kräva någon form av motprestation. Jag ska ta ett exempel. En människa ligger på marken och ber dig om att du ska hjälpa honom upp. Du säger "ja, det kan jag väl göra" och sträcker ut din hand. Mannen tar din hand men vill inte hjälpa till att komma upp, så du får dra och dra och märker till sist att det inte går. Mannen kan klara sig själv och är inte funktionshindrad på något sätt, han bara inte vill hjälpa till. Slutresultatet blir att du inte kan hjälpa den mannen på fötter som inte själv vill hjälpa till. Det är mängden självhjälp som visar hur lätt eller svårt det är att få den mannen på fötter.
Men fråga blir därför om det finns något vi kan göra för att bättra på den här gråzonsproblematiken med generella lagstiftningar eller andra slags beslut? Jag vet inte,d et kanske är så att vi har det som behövs lagstiftningsmässigt och att det i slutändan handlar om de enskilda personernas viljeyttringar hos den som missbrukar och vill sluta samt hos dem som arbetar för att hjälpa dem som vill sluta sitt missbruk.

RSS 2.0