081021, Vårdnadsbidraget kan bl.a ge barnen mer tid med sina föräldrar !

Den 1 oktober började den s.k vårdnadsbidragsreformen att gälla här i Varbergs kommun. Sedan den 1 juli är det upp till varje kommun att besluta om man vill skapa "rättvisare ekonomiska villkor" och "bättre valfrihet" för småbarnsföräldrar att organisera vården av sina barn under deras 2.a och 3.e levnadsår.
Gå in på Varbergs kommuns hemsida  under fliken Barn och utbildning. Där finns en särskild länk till "Vårdnadsbidrag".
Kopiera annars nedanstående  adress  och klistra in den på din webläsares adressrad :
http://www2.varberg.se/default.asp?action=nosplash 
Vi kristdemokrater har länge kämpat i stark  politisk motvind för att förverkliga denna reform.  Därför är det vår förhoppning att många familjer nu kommer att  väga in denna nya möjlighet  i  det stora livsprojekt som  barnomsorgsplaneringen är.

En av initiativtagarna till det s.k föräldrauppropet, Anna Bergqvist i Uppvidinge kommun välkomnar införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Det kommer att innebära en bra förbättring för de familjer som gärna vill ta hand om sina småbarn så länge som möjligt, anser hon och många andra runt om i landet. Klicka på länken härnedan http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=901915 där hon intervjuas.   

(Programmen Windows media player eller ev Real Player behövs på datorn).   Tryck på OK om du "fastnar" på första sidan på ovanstående länk. Då kommer du vidare till markeringsrutorna för start av programmet.

I bloggen på http://www.schystare.se/ kan du läsa mer om denna reform samt de övriga viktiga politikområden som vi kristdemokrater särkilt vill lyfta fram i den traditionella  höstkampanjen.
På vår lokala hemsida http://www.varberg.kristdemokraterna.se/ kan du läsa vidare om vår politik samt se hur du kan få mer kontakt med lokalavdelningen i Varberg, mm mm.
Paul Willner(kd)

Aktuella föreläsningar om värdegrundsarbete hålls i Varberg 23/10 och 24/11

Boka in nedanstående tips i din planeringskalender!

1.  "Att fortsätta växa sedan man blivit vuxen."
Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 18.30 - 21.00
Plats: Pingstkyrkan Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg
Föreläsare: Thomas Sjödin
Klicka på denna länkadr för mer info:      www2.varberg.se/defaultasp?action=nosplash

2. " Värdighet och bemötande"
Tid: Måndagen den 24 November 2008, kl 18.30 - 21.00
Plats: Folkets hus, Magasinsgatan 17, 432 40 Varberg
Föreläsare: Dieter Hoffmann       

http://www.foraldraremellan.varberg.org/        Klicka vidare på  länkmenyerna på deras startsida!
+++++++++++++++++++++++

Läs aktuell Kd-info på  www.varberg.kristdemokraterna.se

RSS 2.0