Tillbaks i Varberg

Årets kommun- och landstingsdagar är över för denna gång. Vi passar på att här tacka arrangörer för de välplanerade dagarna. TACK!


Över 1000 kristdemokrater i Uppsala

Dagen har varit bra för oss varbergska kristdemokrater som just för tillfället befinner oss på kommun- och landstingsdagarna i Uppsala. Tillsammans är vi över 1000 kristdemokrater från hela landet.

www.bakomkulisserna.blogspot.com kan du läsa fortlöpande rapporter om våra dagar. Där kan du bland annat läsa att Carola var överraskningsgästen på vår festkväll

Vår favoritpartiledare, vår alldeles egen, Göran Hägglund höll som vanligt öppningstalet. Han talade en del om miljön:

Ingen av oss är oberörd av rapporterna om tillståndet för vår planet. Klimathotet är reellt och tydligt. Med denna kunskap följer ansvar. Uppgiften för dagens politiker är tydlig. Hitta vägar för att möta klimatutmaningen. Våga tänka nytt för att anpassa vår livsstil till vad naturen förmår att bära.
Vi kristdemokrater har stolta miljöpolitiska traditioner. Vi har en ideologisk grund som är utomordentlig också för miljöutmaningarna.
Jag vill att kristdemokraterna ska vara ett ledande miljöparti. Ett parti som formulerar lösningarna ? inte bara för plakaten ? utan också för mötet med människorna i deras vardag.
I debatten låter det som att striden står mellan att å ena sidan värna miljön och att å andra sidan värna vanligt folks möjlighet till en bra vardag. För mig är det inte så. För mig är utmaningen att kunna göra både och. Värna miljön samtidigt som man kan skjutsa ungarna eller åka till farmor utan att bli ruinerad.

Läs gärna hela hans tal här

Partiledaren Göran Hägglunds tal vid konferensen i Uppsala 25jan07

Klicka på eller kopiera denna länkadress till din webläsare.

http://www.kristdemokraterna.se/GoranHagglund/Tal/080125talpkommundagar.aspx
Mvh Paul

Varbergs Kristdemokrater åker till Uppsala

Ja inte alla men en del av oss åker till Uppsala på Kristdemokraternas Kommun- och landstingdagar som i år är förlagt  t Uppsala.

Belysning av strandpromenaden

Vilket spännande kommunfullmäktige det var. För en gångs skull var det ingen som visste vart det skulle luta åt och partierna var splittrade.

Kommunstyrelsens förslag var:

- bifalla motionen i den del som avser Strandpromenaden mellan Ringvägen och Simstadion samt uppdra åt gatunämnden att, efter samråd med byggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden, förse Strandpromenaden med belysning som är noga anpassad till gällande kulturmiljö

- avslå motionen om belysning av hela Strandpromenaden

Vi var uppe och yrkade bifall till hela motionen dvs. belysning mellan Fästningen och hela vägen fram till Kåsa. Väldigt många var uppe och talade sig varma för den unika mörka miljön som idag finns där.

Till slut fanns där 3 förslag. Avslag, Bifall till motionen samt Ks förslag (se ovan). Efter votering ställdes Ks förslag mot avslag av motionen. Och nu var det spännande. Voteringen slutade 30 Ja mot 29 Nej för Ks förslag (1 ledamot avstod och 1 saknades). Så nu blir det belysning mellan Ringvägen och Simstadion. Självklart hoppas vi att det i framtiden även kommer att bli belysning hela vägen men just nu är vi riktigt glada över bifallet till kommunstyrelsens förslag som är en riktigt bra kompromiss.

ang. "vräkning" av hemlös

Igår blev jag uppringd av HN ang den hemlösa man vars tillhörigheter blev bortforslat av kommunen och man frågade mig vad jag tyckte om kommunens agerande. Eftersom jag endast läst det som skrivits i HN tog jag kontakt med enhetschefen för Park och gata innan jag uttalade mig.

Som HN beskrev fallet lät det som om kommunen bara hade kommit med stora maskiner och tagit mannens tillhörigheter utan att ge honom en chans.

I slutet av sommaren tog kommunen kontakt med mannen, lägret som forslades bort hade då brunnit och mannen hade flyttat sitt boende några meter bort (bodde alltså inte där längre). Han fick 3 månader på sig att ta bort sina tillhörigheter och ta det som han ville behålla. När man kom tillbaka hade han inte gjort någonting. Området, som är ett mycket populärt strövområde nära havet, var fullt av skräp och råttor. Mannen fick dock ytterligare 1 månad på sig att ta vad han ville behålla.

Park och gata gick in på det ställe där man behövde fälla minst träd och det handlade om ett handfull ekar (återplantering kommer att ske),

Jag har fullt förtroende för hur park och gata tog hand om bortforslingen av skräpet.

Självklart tycker jag oerhört synd om mannen i fråga. Ingen människa ska behöva leva på ett sådant sätt. Kristdemokraterna har arbetat för att de hemlösa i kommunen skall få tak över huvudet och nu är det på gång boende för hemlösa. Vi måste värna om det okränkbara människovärdet och alla har rätt till tak över huvudet, en varm säng och ordentlig mat.

Lilith Svensson

Tillbaka igen efter juluppehåll

Idag fick Varbergs KF-ledamöter sina handlingar inför nästa veckas sammanträde, så nu börjar det nya politikeråret.

God fortsättning på det nya året!

Ett år senare är det snart dags att fatta beslut om belysning av strandpromenaden

Den 16 januari 2007 lämnade undertecknad in en motion angående belysning på strandpromenaden. Under året har motionen behandlats av olika remissinstanser i kommunen och nu är det snart dags att fatta beslut i kommunfullmäktige. Som det i nuläget ser ut lutar det mot att det kommer att bli belysning mellan simstadion och ankaret. Självklart ser vi Kristdemokrater detta som positivt men vi hoppas ändå att beslutet i kommunfullmäktige kommer att uppfylla hela motionens intention dvs. att belysa hela vägen från fästningen ända fram till Kåsa.

Det finns goda anledningar att belysa hela sträckan. Vid Kåsa ligger Varbergs kurort hotell & Spa, ett hotell med ca 120 rum, dessutom ligger det bakom hotellet ett ganska stort bostadsområde. Belysning hade varit till nytta för många människor. Den trygghetsundersökning som genomfördes i Varbergs kommun under 2006 visar att strandpromenaden, i förhållande till andra platser i kommunen, uppfattas som otrygg. Planeringskontoret anser att det är troligt att fler människor skulle söka sig till strandpromenaden om denna var belyst. Ju fler som cyklar eller promenerar desto färre tar bilen vilket är positivt med tanke på den klimatdebatt som just nu förs.

I diskussionen för belysningens vara eller icke vara har framförts att belysningen kan komma att förstöra värdefull kulturmiljö, planeringskontoret anser att detta inte behöver vara fallet. Snarare kan en väl anpassad belysning (vilket även är intentionen i motionen där det står ?Självklart är det viktigt att belysning och armatur anpassas till rådande kulturmiljö?) förhöja värdena längs sträckan.

Även Marknad Varberg är positiva till att strandpromenaden belyses. I ett yttrande den 8 januari 2007 har man uttalat sig om att man ser mycket positivt på att belysa strandpromenaden, även här påpekar man betydelsen av att belysningen anpassas till miljön.

Och jag vill avslutningsvis än en gång betona att Kristdemokraterna inte vill ha en traditionell gatubelysning längst med strandpromenaden, vi vill ha en belysning som är väl anpassad till den rådande miljön.

Lilith Svensson

RSS 2.0