Lilith toppar Kommunfullmäktige listan!

Listan till kommunfullmäktige fastställd för kristdemokraterna i Varberg: De 6 översta namnen blev: Lilith Svensson,Roger Kardemark,Kerstin Hurtig,Robert Majlöv,Monica Nilsson och Marcus Bergenheim.


(fr vä på bilden:Monica,Robert,Lilith,Roger,Kerstin och Marcus)

Kommunfullmäktigelistan ska tas ikväll

Kristdemokraterna i Varberg kommer att ha årsmöte ikväll, då kommer vi att besluta om vilka som ska toppa listan till kommunfullmäktige (samt resten av listan). Dessutom ska vi ta beslutet om vem som ska ersätta Kalle Svensson efter 15 år som ordförande.

 


Medborgarkontoret i Rosengården är välbesökt!


Studiebesök på Rosengården!

 

Fredagen den 19 februari åkte ett 25 tal personer från Varberg på en studieresa till Malmö och Rosengården. Arrangör var Varbergsbostadsab och deltog gjorde de olika politiska partierna och medlemmar ur den relativt nystartade Håstensföreningen.

Första anhalten var Malmö stadshus där vi inledningsvis fick en kort redogjörelse för stadens utveckling ända från den danska tiden till idag av kommunalrådet Anders Rubin. Kortfattat  kan det sägas att Malmö gått från att varit en typisk industristad till en stad med "europeisk karaktär" och med en delvis växande ekonomi. Som exempel nämndes västra hamnen som nu befolkas av olika företag som jobbar med utveckling av olika produkter allt ifrån "chips till chips".

Därefter tog Magnus Ohlsson över från Malmös fastighetsbolag MKB och berättade om Rosengården. I Rosengårdeb bor över 20 000 människor och lägenhetsbeståndet består både av hyresrätter och bostadsrätter .Det är stor rörlighet i området på fyra år kan man säga att  halva befolkningen byts ut.Vilket visar att det bland de boende finns människor med mycket starka drivkrafter . Sedan kan man också säga att Rosengård är överbefokat i förhållande till antal lägenheter dvs i många lägenheter är det väldigt trångbott.
Det området som figurerat i massmedia som "problemområde" är Herrgården . Där har funnits och finns fortfarande privata hyresvärdar som låtit standarden i lägenheterna och området sjunka till en helt oacceptabel nivå.Nu har Malmö stad med hjälp av miljölagstiftningen börjat sätta tryck på dessa hyresvärdar. Men det som särskilt lyftes fram var hur kommunen utnyttjade sin förköpsrätt och köpte loss 300 av sammanlagt 1400 misskötta lägenheter. Och med hjälp av pengar och fyra ledord "från ord till handling" : Delaktighet,information,närvaro och engagemang lyckades  vinna hyresgästernas förtroende och rustat upp området på ett fantastiskt sätt. Och det som speciellt lyftes fram var hur delaktigheten inte minst bland barnen och ungdomarna lyft hela området. Man kan säga att MKB:s sätt att bemöta människorna har skapat en glädje och engagemang hos hyresgästerna som i sin tur skapat både trivsel och trygghet.

  Det kan   också nämnas att det på andra plan   skapats olika nätverk speciellt för att stödja barn och ungdomar att få en meningsfull och ljus framtid.

Efter lunch i Rosengårds Galleri följde flera  besök:

Vi fick  möjlighet att besöka Rosengårds Bibliotek som är en fri mötesplats där individernas behov hela tiden ska styra verksamheten.

Kristdemokraterna i Varberg har ju länge velat haft ett Medborgarkontor i kommunen. Nu fick vi tillfälle att se Medborgarkontoret i Rosengården som har ca 100 besökare/dag i form av "drop in" och som ger samhällsinformation och rådgivning. 

Efter lunch i Rosengårs Galleri fick vi också   möta den legendariske mannen "Dallas" Diabaté Dialy Mory i sin boxningsklubb.(bilden)  Han är far till 10 biologiska barn men har även blivit "pappa" för ett stort antal barn och ungdomar som vuxit upp på Rosengården och många av den har lyckats väl i livet. Vår guide på vandringen igenom Rosengården var själv ett exempel på det.Och han jobbade nu själv med att tillsammans med ett nätverk stödja barn o ungdomar. 
F ö besökte vi även en fritidsgård och i övrigt så vandrade vi kring en del i Rosengården,dock inte i Herrgården . Intressant var att se de nya affärerna "Bokalerna" som hyresgäster fick hyra och som bestod av affärslokal och innanför den bostad. Fördel både för affärsinnehavaren som har nära hem och fördel för att förhindra inbrott och skadegörelse.
Till slut vill jag citera "Dallas på boxningsklubben. Det här är egentligen ingen boxningsklubb  utan det är ett ställe där du blir bekräftad".
Slutligen min egen reflektion:
Att ge barn och ungdomar ett bra bemötande när det gäller den yttre och  inre miljön är viktigt var helst man bor och det föder alltid trygghet och framtidstro .

 Kerstin Hurtig   
 

 


Kalle Svensson slutar som ordförande

Idag står det i Hallands nyheter att Karl-Gunnar Svensson efter 15 år kommer att sluta som ordförande för Kristdemokraterna i Varberg. Ny ordförande kommer att väljas på årsmötet som äger rum på måndag, då kommer även listorna inför valet att tas.Göran Hägglund kräver sänkt skatt för pensionärerna!

Bilden är från årets seniormässa i Varberg.
foto: Kerstin Hurtig

Göran Hägglund kräver sänkt skatt för pensionärerna
– När det finns ett utrymme ska nästa steg handla om att genomföra ytterligare en skattesänkning för pensionärerna, för min del är det väldigt viktigt att skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare minskar.
Det säger Göran Hägglund i dag, i samband med att partiets kommun- och landstingsdagar invigs.
– Pensionärerna är de första som ska få en skattesänkning, det för att de ska känna att de räknas i samhället, fortsätter Hägglund.

Ett pressmeddelande frånKommun- och landstingspolitiska dagar i Jönköping som ägde rum i slutet av januari !

 Från Halland var det ett helt gäng som var på dessa dagar. Från Varberg var det Monica o Bertil Nilsson, Lilith Svensson och jag själv Kerstin Hurtig. Det var mycket intensiva dagar fyllda av matnyttiga politiska seminarier inför valet och en massa trevliga möten med människor .Två mycket underhållande och tänkvärda inslag stod Marcus Birro och Freja musikteater för. Den sistnämnde är en musikteater för och med ungdomar med autism och adhd.
Marcus Birro berätade om sin livsresa hur han föraktade vanligheten eftersom han längtade efter den . Han är nu en nykter alkoholist katolik, och har familj och njuter av den vanliga verkligheten .

Göran höll naturligtvis ett långt och innehållrikt tal till oss alla 1200 deltagare från hela landet. Nu gäller det att förverkliga politiken i vardagen i alla våra kommuner och landsting. Tre stora områden finns med i vår valplattform 2010: Få ordning på ekonomin efter krisen så att det skapas nya jobb. Ge människor och familjer större frihet.Mer tid. Större ekonomika marginaler. Att sätta en gräns för politiken. Den tredje uppgiften är att avsevärt höja kvaliteten på det som politken faktiskt gör. Nämnas bör också att det vi gick till val på 2006 så har vi med tillsammans med alliansen genomfört 93 % januari 2010.
Men nu ser vi framåt mot valet 2010! Vi arbetar målmedvet  för att Kristdemokraterna ,det värdeorienterade partiet, ska finnas med i regeringstställning även kommande mandat period, i kommuner, landsting och regeringen!

Kerstin Hurtig

 


RSS 2.0