God jul och gott nytt år

önskar Kristdemokraterna i Varberg

Aktuella föreläsningar om värdegrundsarbete hålls i Varberg 23/10 och 24/11

Boka in nedanstående tips i din planeringskalender!

1.  "Att fortsätta växa sedan man blivit vuxen."
Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 18.30 - 21.00
Plats: Pingstkyrkan Engelbrektsgatan 17, 432 42 Varberg
Föreläsare: Thomas Sjödin
Klicka på denna länkadr för mer info:      www2.varberg.se/defaultasp?action=nosplash

2. " Värdighet och bemötande"
Tid: Måndagen den 24 November 2008, kl 18.30 - 21.00
Plats: Folkets hus, Magasinsgatan 17, 432 40 Varberg
Föreläsare: Dieter Hoffmann       

http://www.foraldraremellan.varberg.org/        Klicka vidare på  länkmenyerna på deras startsida!
+++++++++++++++++++++++

Läs aktuell Kd-info på  www.varberg.kristdemokraterna.se

Ökat föräldrastöd på gång!

Ny utredning om föräldrastöd med Inger Davidson som utredare

Under 2009 och 2010 satsar regeringen cirka 70 miljoner kronor om året till kommunerna för att stimulera förslag på hur föräldrastödet ska utvecklas och struktureras. Regeringen har därför beslutat att under 2008 ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på en nationell strategi för föräldrastöd. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utsett Inger Davidson till särskild utredare.

- Jag är väldigt glad att det är just Inger Davidson som ska utreda detta. Hon har en enorm kunskap på området och en gedigen politisk erfarenhet som få.

- Ingen kan som föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet. Alla föräldrar bör få stöd och hjälp och möjlighet till utbildning och till nätverksbyggande med andra föräldrar. Föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv. Men att vara förälder är också svårt i vår tid. Att få kunskap och möjlighet att tillsammans med andra reflektera över sin roll är angeläget.


I Varberg finns föreningen Föräldrar emellan, som stöds av kommunen. Ett fantastiskt bra arbete.

 Dessutom finns familjecentral på Håsten och när byggnationen av Generationernas Hus är förverkligad så hoppas vi att där kunna inrymma deras verksamheter. Vi hoppas att det skall bli en mötesplats för alla barn, ungdomar och föräldrar som på olika sätt behöver stöd och råd i sin roll. Om nu regeringen satsar ännu mer så är det fantastiskt roligt. Vi hoppas dessutom på fler familjecentraler runt om i kommunen.

Roger Kardemark
Gruppledare


15 maj firas FNs internationella FAMILJEDAG


Läs om detta arrangemang  och dess historia på bifogade länkadress:  http://www.familjedagen.se/index.htm


Vitsippspriset till Rektor Birgitta Espmark, Bockstenskolan i Varbergimage6


- Det är med stor glädje vi ger årets Vitsippspris till Rektor Birgitta Espmark som  visar hur man på ett föredömligt sätt arbetar med värdegrundsarbetet utifrån skolans läroplan, omsatt i praktiskt arbete i Varberg. Birgitta visar ett fantastiskt och uppoffrande engagemang och talar varmhjärtat om hur oerhört viktigt det är att eleverna skall kunna komma till Bockstenskolan och känna sig trygga och uppleva en god miljö för utveckling och lärande.

  

Det sade Roger Kardemark, gruppledare för Kristdemokraterna i Varberg , till prismottagaren i sin motivering. Priset delades ut när Kristdemokraternas kommunpolitiska grupp besökte skolan i måndags kväll.


Vitsippspriset är en utmärkelse som lokalavdelningar inom Kristdemokraterna kan dela ut till en person, grupp eller institution som på ett påtagligt sätt har gjort något positivt för sin närmiljö och som kan stå som förebild för andra. Priset består förutom själva äran av ett handgjort Vitsippskonstverk,samt ett diplom.


Vitsippan är Kristdemokraternas partisymbol sedan 1996 och förknippas med liv och hopp, vårens obändiga växtkraft, nära människa och natur, den breder ut sig med rötterna och går inte att utrota, slitstark och uthållig.


Anders Wijkman medverkar i TV-gudstjänsten 2mars från Bryssel

Detta program kan ses i efterhand på  SVT Play  några veckor framåt.
Temat för söndagens gudstjänst  är "Livets bröd".
Detta är den andra av 4 söndagsgudstjänster  som sänds i SVT2  från Svenska kyrkan i Bryssel.

Programmet kräver Windows Media Player installerat på datorn.

Klicka på  eller kopiera nedanstående adress till din webläsare.
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8742&lid=tv-guide&from=menuTillbaks i Varberg

Årets kommun- och landstingsdagar är över för denna gång. Vi passar på att här tacka arrangörer för de välplanerade dagarna. TACK!


Varbergs Kristdemokrater åker till Uppsala

Ja inte alla men en del av oss åker till Uppsala på Kristdemokraternas Kommun- och landstingdagar som i år är förlagt  t Uppsala.

Tillbaka igen efter juluppehåll

Idag fick Varbergs KF-ledamöter sina handlingar inför nästa veckas sammanträde, så nu börjar det nya politikeråret.

God fortsättning på det nya året!

God Jul

Kristdemokraterna i Varberg önskar Dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommunfullmäktige antog skolplanen. Kristdemokraterna väldigt nöjda!

Så här lät det ungefär under fullmäktigedebatten från vår sida. Vill du höra alltsammans gå in på www.varberg.se så hittar du under mappen politik hela sammanträdet.


Herr Ordförande och ledamöter samt övriga


Jag vill börja  med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Alltså att vi antar BUNs förslag till skolplan daterad 17 september 2007.


Vi kristdemokrater har verkligen aktivt deltagit i framtagandet av denna skolplan. Vi ser med stolthet på den skrivning som finns i handlingarna i dag. Ett gott samarbete i Alliansen i Varberg


Ett hus som vill stå stabilt byggs ju ordentligt från grunden. Där har vi ju de nationella styrdokumenten såsom skollag och läroplan, som ju särskilt framhåller betydelsen av en värdegrund och kulturtradition som vi skall slå vakt om.


När det gäller den lokala skolplanen  vill vi understryka betydelsen av utvärdering. Att F9 skolans utvärdering fortsätter som planerat.

Betydelsen av att rektorer och lärare får vara det ledarskap som varje elev och förälder måste ha. Att lärare får vara auktoriteter utan att behöva vara auktoritära, att alla i skolan skall kunna känna glädjen i skolarbetet som präglas av lusten att lära ut och att lära sig.


När det gäller de tre prioriterade områdena:


Återigen med tanke på att börja från grunden, så vill jag ta de tre områdena i en annan ordning och börja med den ökade valfriheten för familjerna som den mest grundläggande. Vi är mycket glada över att vi nu bryter det socialistiska överstatliga styrningen av föräldrarna till att på självbestämmande kommunal nivå kunna stödja föräldrarna. Vi pratar ju om betydelsen av ledarskap och vem är barnens första och viktigaste ledare om inte föräldrarna är det. Vi skall ge dom verktyg och stöd för att kunna ta på sig ledartröjan och känna att dom är bäst för barnen. För detta krävs mer tid tillsammans och det kommer snart en sådan valmöjlighet i alla fall för den första småbarnstiden.


Punkt två innebär en påbyggnad  eller en naturlig fortsättning  genom ett gott samspel mellan föräldrar hemmet och skolans värld. Här kommer folkhälsoperspektivet in med allt det innebär, Arbete med värdegrundsarbetet fortsätter. Det handlar om att lära för livet, eller varför inte kalla det för LIVSKUNSKAP.

Barnen måste få studiero, känna trygghet och respektera andra och därmed hamnar man på punkt ett, nämligen det skolan skall göra, ge undervisning och goda kunskaper inför framtiden.


Som sagt, med stor glädje ett kristdemokratiskt bifall till KS förslag till ny skolplan


Roger Kardemark
Gruppledare


Alla kan göra något, alla kan vara en hjälte!

Varje vecka kan vi i Aftonbladet läsa om svenska hjältar. Om människor som har hjälpt någon i nöd, öppnat sitt hem för behövande, visat civilkurage eller stor generositet. Jag gillar artikelserien och hoppas att den kan bidra till att vi var och en anstränger oss lite extra för att ställa upp för våra medmänniskor, inte minst så här i jultider.

Roger Kardemark (Kd)


Med önskan om en riktigt God och vit Jul-inte minst för barnens skull.

Nyktra till på nätet

Dagens debattör


Maria Larsson (kd)

51 år, Gnosjö. Äldre-

och folkhälsominister.

Sök på "Alkoholhjälpen" här

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (kd): "Allt fler oroar sig för sitt eget eller andras drickande - nu finns hjälp några musklick bort"

Var femte person har någon gång funderat på om de dricker för mycket. Var fjärde person har någon gång känt oro för en anhörigs alkoholvanor. Och 6 av 10 har någon gång känt oro för en väns eller arbetskamrats ­alkoholvanor. Det visar en ny undersökning som den statliga Alkoholkommittén har låtit ­Synovate Temo göra och som presenteras idag.

Vanorna är mest alarmerande i åldersgruppen 18-29 år. De har i högst utsträckning (17 procent) någon gång känt oro för sitt eget drickande. I den åldergruppen har också var fjärde person (24%) någon gång velat minska sitt drickande. Samma grupp är också i störst utsträckning (30 procent) oroliga för en anhörig som dricker för mycket. Vi vet också från andra undersökningar att unga kvinnors alkoholvanor alltmer liknar männens.

Det finns ett stort behov av information, stöd och rådgivning i alkoholfrågor. För många som dricker för mycket kan det kännas svårt att söka hjälp och ofta vet man inte vart man ska vända sig. Att söka behandling eller terapi är ett stort steg.

Men nu blir det enklare att få råd och stöd. Nu lanseras nämligen ­Alkoholhjälpen, ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande. Med ­Alkoholhjälpen kan man på ett enkelt och anonymt sätt få stöd och hjälp att ändra sina dryckesvanor. Programmet bygger på väl beprövade metoder som kognitiv ­be­teendeterapi och har utvecklats av experter på alkoholberoende.

Alkoholhjälpen är ett nytt och lättillgängligt alternativ för att förstå sitt beteende och för att kunna ändra sina alkoholvanor. Programmet innehåller mängder av övningar och beprövade tips för den som bestämt sig för att dricka mindre. Det är inte bara den som har ett alkoholberoende som behöver stöd och råd. Även omgivningen berörs när någon dricker för mycket. Alkoholhjälpen ska fungera som ett stöd också för kompisar, arbetskamrater eller anhöriga som känner oro.

Att ändra sitt alkoholbeteende är en stor utmaning. En del med riskabel konsumtionsnivå minskar på egen hand sitt drickande eller slutar. Alkoholhjälpen är en möjlighet att få hjälp och stöd i sitt beslut att dricka mindre, innan skadorna blivit för stora. Alkoholhjälpen är även ett lättillgängligt alternativ till andra former av behandling och kan även bidra till att människor i tid söker hjälp för sitt beroende.

Det finns även många andra insatser som görs för att uppnå regeringens mål om en minskad totalkonsumtion av alkohol. Arbetet med att krogar inte överserverar, så kallad ansvarsfull alkoholservering är ett sådant exempel.

Regeringens Riskbruksprojekt är ett annat som innebär att vården vågar ta upp och tala om riskerna med för stor alkoholkonsumtion. Det görs av företagshälsovården och av primärvården på vissa håll i landet. Och via mödravårdscentralerna har man lyckats nå fram till gravida med information om riskerna för fostret av alkohol.

Alkoholhjälpen är ytterligare ett steg att solidariskt erbjuda alla individer som behöver stöd och hjälp att fatta kloka beslut. Att via webben få hjälp blir ett bra komplement till  övriga insatser för att motverka alkoholmissbruk.

Det är bara den som själv vill dricka mindre som kan minska sitt drickande - ingen annan kan göra det åt en. Och nu finns hjälpen bara några musklick bort.

Om Du sedan vill ta nästa steg så finns det ett flertal organisationer i Varberg där människor verkligen vill hjälpa Dej. Kolla i telefonkatalogen så hittar Du flera exvis LP-verksamheten. Länk-80, Kommunens IoF-enhet, BIM Barn i Missbrukarmiljö, Rädda Barnen, Bris telefon m fl.


Roger Kardemark(Kd)
Gruppledare


Göran Hägglunds kommentar ang. att vårdnadsbidraget går ut på remiss

Nedan kan du läsa vad Göran Hägglund skrev i sitt nyhetsbrev (här kan du läsa hela hans nyhetsbrev)

"Vissa dagar är det extra roligt att vara kristdemokratisk socialminister. Som idag då förslagen om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus skickas ut på remiss! Vi tar nu ett jättesteg mot en modern familjepolitik som utgår från att familjer är olika, har olika önskemål och behov!

Vissa barn är tidiga i sin utveckling, andra mognar sent. En del trivs med att ha många barn omkring sig, andra mår bäst under lugnare former. Genom ett vårdnadsbidrag ger vi nu småbarnsföräldrar ökade möjligheter att välja den typ av barnomsorg som passar just deras barn eller kanske att stanna hemma lite längre än vad föräldraförsäkringen medger.

Till sommaren införs också en jämställdhetsbonus på maximalt cirka 3 000 kronor per månad. Högsta möjliga bonus får de föräldrar som delar helt lika på föräldraförsäkringen. Reformen kommer att förbättra förutsättningarna för både män och kvinnor att ta ett aktivt och jämlikt ansvar för barnen, också i familjer som tycker att ekonomin är ett hinder. Därmed ökar möjligheterna för barnen att få mera tid tillsammans med både mamma och pappa samtidigt som föräldrarnas anknytning till arbetslivet stärks."

Läs mer här

071130 KAMPANJTIDNING FÖR ETT SCHYSTARE SVERIGE

http://www.schystare.se/~/media/4CF185A84B8E4CE9BDECA10D80834D42.ashx

Klicka på eller kopiera ovanstående nätadress så får du mycket aktuell läsning.

071130,Vårdnadsbidraget kan ge barnen mer tid med sina föräldrar

Inom kort kommer regeringen att presentera sitt förslag om utformning av vårdnadsbidragsreformen.
Vi är många , både politiker och småföräldrar m.fl som med stor förväntan ser fram emot detta historiska förslag.

En av initiativtagarna till det s.k föräldrauppropet, Anna Bergqvist i Uppvidinge kommun välkomnar införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Det kommer att innebära en bra förbättring för de familjer som gärna vill ta hand om sina småbarn så länge som möjligt, anser hon och många andra runt om i landet. Klicka på länken härnedan http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=901915 där hon intervjuas.


I bloggen på http://www.schystare.se/ kan du läsa mer om denna reform samt de övriga viktiga politikområden som vi kristdemokrater särkilt vill lyfta fram i den pågående höstkampanjen.

På vår lokala hemsida http://www.varberg.kristdemokraterna.se/ kan du läsa vidare om vår politik samt se hur du kan få mer kontakt med lokalavdelningen i Varberg, mm mm.

Paul Willner(kd)

Äldre och omsorg

Undersökningar visar att det finns fler barn som vill ta hand om sina föräldrar än det finns föräldrar som önskar bli omhändertagna av sina barn! Våra äldre strävar inte efter att bli omhändertagna av sina barn. Man har betalat skatt hela livet och vill ha valuta för det.
I Sverige, till skillnad från en del länder nere på kontinenten, finns det ingen lagstiftning som ålägger vuxna barn eller andra släktingar något omsorgsansvar för äldre. Om cirka 20 år kommer andelen äldre i samhället att växa kraftigt. Äldreminister Maria Larsson har i år varit med om att avsätta
1,35 miljarder kronor för att förbättra vården och omsorgen om de äldre. Prioriterade områden är läkartillgång, läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehablitering, kost och nutrition, samt det sociala innehållet i äldreomsorgen. Satsningen är långsiktig.
Vi vill arbeta för ett schystare Sverige där vi bryr oss om varandra och kan få en god omsorg för de äldre.

Monica Nilsson
kristdemokrat

Varje människa är en unik individ.

I

Barnombudsmannen blir kvar- va schyst !

Barnombudsmannen blir kvar , säger Göran HägglundGöran Hägglund


Med anledning av FN:s barnkonventions 18-års dag medverkade jag i måndags i en hearing där barn och ungdomar ställde mig mot väggen kring hur Sverige efterlever barnkonventionen. Att barn får möjlighet att formulera sin syn på sina rättigheter och komma med kloka idéer till oss vuxna är naturligtvis jättebra. Vi behöver bli bättre på att ge våra barn det utrymmet.


*


Barnkonventionen är ett oerhört viktigt dokument som garanterar alla världens barn vissa grundläggande rättigheter, till exempel rätten till en trygg uppväxt, att få komma till tals och att bemötas med respekt. En konvention innebär dock inte med automatik att barnens rättigheter skyddas. Misshandel, hot, svält, exploatering och våld är vardag för många barn i världen.


Ett välfärdsland som Sverige måste gå i fronten i kampen för barnens rättigheter. Och i många stycken är Sverige ett föregångsland. Men även vi har problem att ta itu med. Den senaste tiden har vi upplevt flera svåra våldsdåd bland unga med dödlig utgång. Vi vet också att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och att barn med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar ibland har svårt att få den hjälp de har rätt till. Här måste vi bli bättre.


*


De senaste veckorna har det spekulerats i om regeringen tänker lägga ner Barnombudsmannen. Så är inte fallet. BO är alltför viktig och kommer därför även i framtiden att spela en viktig roll i arbetet med att tillvarata barns rättigheter.


Och i Varberg fortsätter vi att jobba med att ungdomar och barn skall få ett schystare liv. Skolorna jobbar med värdegrundsarbetet, och föräldrarna  har snart ännu större valmöjlighet att välja barnomsorg med vårdnadsbidraget. Trygga familjer-vinst för Varberg!!

Läs mer på www.schystare.se

Roger Kardemark (Kd)
Gruppledare


Seniorförbundet Hallandia

Kristdemokraternas seniorförbund i Halland arbetar för att tillvarata seniorers kunskaper och erfarenheter i hela samhället. Vårt förbund arbetar bla för att belysa och informera om vilka behov anhörigvårdare kan ha.
Demens- och Anhörigföreningar arbetar på ett mycket bra sätt med anhörigfrågor. Vi anser att kommunerna behöver lyssna på föreningslivet när det gäller utformning av anhörigstöd. Det krävs mycket av samverkansinsatser för att åstadkomma detta.
Under året 2007 fick anhörigkonsulent Åke Fagerberg, Varbergs kommun, vårt Vitsippepris för sitt förtjänstfulla sätt att samverka för anhörigvårdares
bästa.
Vårt förbund vill arbeta för att göra livet lite bättre för äldre.
Bertil Nilsson (Kd)

Tidigare inlägg
RSS 2.0