Kommunfullmäktige februari

Ikväll fick vi information om hur värdegrundspengarna (en hjärtefråga för oss) har använts och vi fick se en informationsfilmen "Medmänniskor" med Skurt. Dessutom fick vi information från Varbergs bostad AB, Varberg Energi AB samt Varberg Event AB. Det var roligt att se att både Varbergs bostad och Varbergs energi tryckte så mycket på miljöfrågorna, t.ex. kan 79 % av Vbg´s bostads lägenheter kompostera. Varbergs energi satsar stort på förnyelsebar energi såsom fjärrvärme och vindkraft. Varbergs event tog upp att man behöver ett nytt hotell i Varberg för att kunna härbärgera större arrangemang, något som vi Kristdemokrater verkligen håller med om. Dessutom berättade Varbergs bostad (inte förvånande) att det är lång väntetid på bostad i Varbergs kommun. T.ex. kan man få vänta 6-7 år på en 3:a centralt i kommunen. Alldeles för lång tid givetvis men det är svårt att se att vi skulle kunna bygga med högre takt i kommunen. Det finns ca 25 000 intresseregistrerade dock "endast" ca 1 200 aktivt sökande.

Kristdemokraterna levererar

Det konstaterade Kristdemokraterna i Varberg på sitt årsmöte den 11 februari på Herberts café. Kristdemokraterna i Varberg vill i samband med årsmötet även passa på att dela ut en eloge till Regeringens goda arbete.

I Varberg har vi den senaste tiden kunna se att Kristdemokratiska motioner är på väg att förverkligas. I januari klubbades belysning på strandpromenaden igenom i kommunfullmäktige och det föregår just nu planer på att förverkliga Kristdemokraternas vision om ett Generationernas Hus på Håstens torg. 

På riksplan kan vi se att mycket av Kristdemokraternas och Alliansens politik genomförs.  Idag kan alla som jobbar glädja sig åt att de får mer pengar kvar i plånboken i och med jobbskatteavdraget. Valfriheten för barnfamiljer kommer att öka när vårdnadsbidraget införs. Tandvårdsreformen som införs 1 juli i år gör det billigare att gå till tandläkaren, speciellt för den som har stora tandvårdsbehov. Tandvårdsreformen innefattar bland annat ett högkostnadsskydd, och en tandvårdscheck som innebär att alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Psykiatrin stärks med minst fem miljarder kronor de närmaste tio åren. Regeringen har tillskjutit 500 miljoner kronor för 2007 och 500 miljoner kronor för 2008. Regeringen förstärker insatserna för klimatet i budgetpropositionen för 2008. En miljard kronor satsas fram till 2010 på bland annat hållbara städer, energieffektivisering, teknikutveckling, forskning och internationella insatser. Regeringen satsar ökade resurser till äldreomsorgen. Jobbskatteavdraget är extra stort för den som är äldre än 65 år. För att göra det mer attraktivt att anställa och behålla äldre medarbetare avskaffas den särskilda löneskatt för personer som är över 70 år.

På årsmötet valdes Karl-Gunnar Svensson till ordförande. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Roger Kardemark, Robert Majlöv, Bertil Nilsson, Lilith Svensson, Markus Svensson och Monica Nilsson.

Robert Majlöv presenterade årsberättelsen och redogjorde för ekonomin. Revisorberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter avslutade möteshandlingar presenterade Roger Kardemark och Lilith Svensson de framtida planerna för Kristdemokraterna i Varberg.


Årsmötesreferat från årsmöte
Lilith Svensson


081021, Vårdnadsbidraget kan bl.a ge barnen mer tid med sina föräldrar !

Den 1 oktober började den s.k vårdnadsbidragsreformen att gälla här i Varbergs kommun. Sedan den 1 juli är det upp till varje kommun att besluta om man vill skapa "rättvisare ekonomiska villkor" och "bättre valfrihet" för småbarnsföräldrar att organisera vården av sina barn under deras 2.a och 3.e levnadsår.
Gå in på Varbergs kommuns hemsida  under fliken Barn och utbildning. Där finns en särskild länk till "Vårdnadsbidrag".
Kopiera annars nedanstående  adress  och klistra in den på din webläsares adressrad :
http://www2.varberg.se/default.asp?action=nosplash  (Programmen Real Player eller Windows media player behövs på datorn).
Vi kristdemokrater har länge kämpat i stark  politisk motvind för att förverkliga denna reform.  Därför är det vår förhoppning att många familjer nu kommer att  väga in denna nya möjlighet  i  det stora livsprojekt som  barnomsorgsplaneringen är.

En av initiativtagarna till det s.k föräldrauppropet, Anna Bergqvist i Uppvidinge kommun välkomnar införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Det kommer att innebära en bra förbättring för de familjer som gärna vill ta hand om sina småbarn så länge som möjligt, anser hon och många andra runt om i landet. Klicka på länken härnedan http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=901915 där hon intervjuas.

I bloggen på http://www.schystare.se/ kan du läsa mer om denna reform samt de övriga viktiga politikområden som vi kristdemokrater särkilt vill lyfta fram i den traditionella  höstkampanjen.

På vår lokala hemsida http://www.varberg.kristdemokraterna.se/ kan du läsa vidare om vår politik samt se hur du kan få mer kontakt med lokalavdelningen i Varberg, mm mm.
Paul Willner(kd)

psykvården

Visst känns det i hjärtan när man läser om hur den psykiatriska vården kan fungera i dagens Sverige. Igår skrev SvD
om att det saknas resurser för att ta hand om unga inom den psykiatriska vården och att de hamnar på vuxenpsyk. Idag kan vi läsa i SvD hur Göran Hägglund, socialminister reagerade.

Det är hemskt att vi har sådana brister inom den psykiatriska vården. Personligen har jag stora förväntningar på att det skall förbättras under mandatperioden och jag tycker det är bra att bristerna uppmärksammas. Kristdemokraterna värnar om det okränkbara människovärdet, och det är oerhört viktigt att samhället skyddar de som för tillfället är svaga. Och i en så utsatt situation som barn och ungdomar med psykiatriska besvär samt deras familjer befinner sig i är det oerhört betydelsefullt att man kan lita på att få en god omvårdnad.

Lilith Svensson

Hägglunds nyhetsbrev

Läs Göran Hägglunds nyhetsbrev på kristdemokraterna.se där skriver han bland annat om Mona Sahlins utspel om att skrota vårdnadsbidraget så fort s kommer till makten

RSS 2.0