Ishall och bibliotek blev dyrare än förväntat

Kristdemokraterna har inte prioriterat ishall i sitt valprogram 2006, inte heller i budget 2009. Vi prioriterar framförallt vårdfrågor samt skolan, i synnerhet nu under starkt förändrad världskonjunktur.
Redan 1994 skrev vi en motion om att förändra innehållet i biblioteket samt göra de åtgärder/ombyggnader som behövs för att möta medborgarnas behov in i 2000-talet. Detta är nu äntligen på gång.
Vår syn på framtida prioriteringar se artikeln nedan.
mvh Roger Kardemark Gruppledare

Insändare publicerad i Hallands Nyheter tisdagen den 11 november 2008.

Jana Nilsson (s) och Kjell Jäverbo (s) anklagar oss för svek mot Varbergs ung-domar genom att inte nästa år prioritera en ishall i Varberg. Andra har varit inne på samma linje. Några förtydliganden. I C, Kd och M:s hushållsutskick vid valet, nämns inte ishall. Däremot nämns utveck-ling av bibliotek och kommunala idrottsanläggningar. Fp ville arbeta för såväl biblio-tek/kulturhus som ishall.


Ishallsförespråkarna hävdade att kostnaden för ishall låg på 25 - 30 milj och drift-kostnaden 2,5 - 3 milj.


Med den grunden var också M beredda att medverka till byg-gandet av en ishall i Varberg. I diskussionen fanns också annan medverkan till investering/drift.Alliansöverenskommelsen innehöll utredningar om både bib-liotek/kulturhus och ishall med drift-former. Ambitionen var att det under mandatperioden skulle vara möjligt att genomföra alt starta byggnation.Utredningarna visade att kostnaden för både biblio-te-ket/kulturhuset och ishall var högre än förväntat. Ishallen låg på 45 - 50 milj med en driftkostnad på cirka 7 milj/år med små möjligheter till förbilligad drift. En kostnad på 25 - 30 milj hade varit enklare att hantera.Politik handlar om att avväga intressen och om att kunna justera kursen när verkligheten förändras. 2006 - 2008 var goda ekonomiska år för kommunen. Nästa år blir det betydligt kärvare och utsikterna för 2010 är dystra. Utrymmet för investeringar utan ytterligare lån minskar liksom möjligheterna att klara ökade driftkostnader. De flesta har sannolikt förståelse för att vi måste ta hänsyn till ändrade ekono-miska förutsättningar. Stora skulder minskar handlingsfriheten och är ingen bra ryggsäck inför framtiden, varken för oss eller de ungdomar som så småningom skall ta över.


En fullstor idrottshall byggs i Breared 2009. Medel finns för att kunna förbättra be-fintliga anläggningar. Vi har prioriterat bibliotek/kulturhus i nästa steg. Det skapar mervärden för alla åldrar men främst för barn och ung-do-mar. I plan 2010 - 12 ligger beredskap för ytterligare idrottsinvesteringar. Ishall och simhall är inte bortglömda. Ekonomisk utveck-ling och pri-o-riteringar avgör nivå och objekt. Att nu bygga en tredje konstgjord isanlägg-ning i en ekonomi som också påverkar våra allra viktigaste upp-gifter (utbildning, vård t ex), känns inte rätt.Styrelsen i Varberg Hockey har både engagemang och samhällsintresse. Ni finns inom olika delar av arbets-marknaden. Även hos Er har säkert planeringsförutsättningarna förändrats.


Politiken kan lika lite som näringsliv och privatpersoner bortse ifrån förändringar som sker i vår omvärld. Om vårt agerande i detta avseende är ett svek eller ansvarstagande är upp till den enskilde att bedöma.Gösta Bergenheim, m, Harald Lagerstedt, c, Mattias Ahlström, fp, Roger Kardemark, kd.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0