Sambosyndromet

Stieg Larssons sambo sa i en tv-intervju ungefär: "Det borde finnas något rättsskydd för samboförhållanden". Saken är bara den att det faktiskt finns. Problemet är att vi kallar det något särskilt t ex civilsrättslig registrering eller vigsel. Men i folkmun har detta blivit något annat. Egentligen handlar det om ett rättsskydd, en försäkring som vi faktiskt behöver, men som inte tvingas på oss.
Vi är så noga med att skaffa försäkringar på så mycket, det gäller bilen, bostaden, sjukdomar, pensioner. Men när det gäller våra gemensamma ägodelar och barnen som man har tillsammans så struntar många att skydda och försäkra det och riskerar därmed att förlora så mycket. Skyddet heter visserligen inte försäkring utan civilsrättslig registrering eller vigsel, men det är en försäkring.

Av någon mycket underlig anledning så tror vi att det inte ska hända något med de gemensamma ägodelarna, med de gemensamma barnen, med den man bor tillsammans med när man bor sambo. Ganska korkat egentligen. Vi är beredda att betala för försäkringar av allahanda slag, men försäkringen för det som berör den man bor tillsammans med, som dessutom är gratis, den tar man inte. Tänker man så här så är samboförhållande rent juridiskt bara skit. Jag kallar detta för sambosyndromet.

Problemet består i att många tror att det här med att gifta sig handlar om mer än att skydda sig juridistk. Men för samhället gör det gör det inte. Kyrkligt sett gör det det, men nu talar jag om endast om samhället. Sett ur samhällelig syn är vigseln inget annat än det samhälleliga skyddet som vi har rätt till för att skydda våra förhållanden och det vi har tillsammans när man bor tillsammans. Skyddet är så bra att det inte ens krävs att man måste bo tillsammans. Det enda kravet som finns är att man skriver på ett papper och säger att man vill ingå i ett gemensamt skydd eller försäkring i fall det händer något som vi egentligen inte vill ska hända.
Allting annat har inte med vigseln att göra, det har endast med de två som vill leva tillsammans, att göra. De sakerna är samma i ett samboförhållande, men skillnaden är att man då är oskyddad.

Jag kan förstå att man flyttar ihop för att pröva oss se om man kan leva tillsammans, men så fort man bestämmer sig för att köpa grejer tillsammans eller skaffa barn, då måste man också se till att skaffa den försäkring som samhället har ordnat för två personers förhållandes skydd.

Stieg Larsson och hans sambo hade inte ordnat något sådant skydd och därmed hade hon inte någon rätt till Stieg Larssons pengar. Man kan tycka att det är fel, men det är det inte. De hade gjort fel därför att de inte brytt sig om att ta vara på det skydd som samhället har ordnat för att sådana här saker inte ska behöva hända.

Med andra ord: du som är sambo...gå och gift dig nu! Se till att ordna det juridiksa skydd som du har rätt till och som du faktskt behöver! Det handlar inte om något mer. Det andra som kommer till har inte med den juridiska delen att göra.

Kalle Svensson

Livliga diskussioner och högt i taket i Rosenfredsskolan på höststämman!


toppkandidater !

Kristdemokraterna har haft höststämma i Rosenfredsskolan i Varberg. 35 ombud från hela Halland var samlade .Både riksdagslistan och landstings/regionslistorna fastställdes. De tre toppkandidaterna blev : Lars Gustavsson ,Lilith Svensson och Larry Söder.
Landstingslistan för Kba/Vbg toppas av Niklas Mattsson, Karl-Gunnar Svensson och Kerstin Hurtig.

text o foto Kerstin Hurtig

Besök från partistyrelsen

I måndags hade vi besök från partistyrelsen, passade på att samordna med representanter från Falkenbergs lokalavdelning. Eva Samuelsson kom med tåg från Stockholm, åkte tillbaka direkt efter mötet.

Och här sitter vi och diskuterar för fulla muggar. Tycker det är trevligt att representanter från partistyrelsen besöker de olika lokalavdelningarna, vi får möjlighet att höra deras funderingar och de våra. Tror det är jätteviktigt.

/Lilith Svensson

Fullmäktige från Liliths synvinkel

Idag har vi haft kommunfullmäktige, det blev en lång dag från 9 till nästan 20. Jag är glad att man har valt att lägga budgetfullmäktigemöten på dagtid, annars hade man ju aldrig klarat att komma upp dagen efter. Jag var uppe i ett par ärenden. I det första handlade det om vi ska ta ut en köavgift för båtplats kön. Jag tog upp att jag anser att det är viktigt att man samtidigt har klara regler över hur kösystemet ska fungera. Man bifogade i handlingarna något som man kallade för förslag till nya regler för båtplatskö gällande fasta båtplatser men det enda jag kunde se var att man vill införa en avgift för att stå i kö. Jag, eller min man för att vara korrekt, har stått i kön i ett flertal år. När han ställde sig i kön blev han av hamnkaptenen upplyst om att det inte är någon demokratisk kö och att folk går före i kön. Jag vet inte om det någonstans har blivit en missuppfattning men det kändes inte bra i alla fall och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Men om vi nu ska ta ut en avgift för att man ska stå i kön ansåg jag att det var oerhört viktigt att det finns klara regler över hur kön fungerar därför yrkade jag på återremiss. Det gick dock inte igenom.

Jag var även uppe och talade en del vad det gäller budgeten, jag sade ungefär:

Ordförande, ledamöter och övriga som lyssnar. Eftersom socialdemokraterna i sina kommentarer har valt att ta upp Alliansens rikspolitik anser jag att jag måste få möjlighet att bemöta vad de skriver.

De långsiktiga effekterna av alliansens politik är störst bland dem med lägst inkomst. Alliansen har procentuellt sänkt skatten mest för låg och medelinkomsttagare. Totalt talar vi om skattesänkningar med 69 miljarder som har kommit löntagare till godo. Sänkningen av förmögenhetsskatten var 6.1 miljarder och höjningen av brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt handlar om 6 miljarder.

Man pratar många gånger om marginaleffekten. Det handlar om hur mycket som försvinner i form av skatter, avgifter och minskade bidrag när man får en löneökning. Vi får en minskad marginaleffekt med alliansens politik. Genom att jobbskatteavdraget har fokuserat på låg- och medelinkomsttagare har det inneburit att löneökningar här har lönat sig mer.

Jag tycker inte att det är rätt att skylla underskott i finanserna på skattesänkningar, underskotten beror främst på krisen och de tillfälliga  åtgärderna för att lindra krisen. Men jag ska erkänna att jag tyckte att det var pinsamt när s började tala om att regeringen höjt statsskulden för att kunna genomföra sina skattesänkningar. Nej, tänkte jag så får det inte vara och när jag går in och tittar på siffrorna upptäcker jag att det inte är så. Statsskulden har inte ökat. De senaste 10 åren har statsskulden legat mellan 1100-1400 miljarder. Statsskulden var 1 110 miljarder kronor den 31 oktober 2009. På 90-talet hade vi kris liksom vi har idag. Statskuldenmotsvarar idag ca 35 % av BNP, 1996 låg den på ca 80 % av BNP.

Om vi jämför med andra EU länder ligger vi ungefär i mitten, många beräknas hamna någonstans mellan 60-80 % av BNP

Med statisk kan man visa mycket, s slänger sig med siffror om hur mycket ungdomsarbetslösheten har ökat. Jag skriver gärna under på att ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög och ett otroligt slöseri. Men vi ska ju inte tro att ungdomsarbetslöshet är ett nytt fenomen. Vi har haft en djup internationell kris som har drabbat oss hårt och i sep 2009 var ungdomsarbetslösheten i Sverige ca 24 % men om vi tittar på hur det såg ut strax innan alliansen tog över så var den faktiskt ca 26 % i juni 2006.

För att underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden sänkte regeringen arbetsgivaravgifterna för dem som var under 26. Detta vill man ta bort, det innebär att en ungdom med en lön på 18000 kronor blir drygt 34 000 kronor dyrare att anställa.

De rödgrönas ungdomssatsningar handlar främst om utbildnings- och praktikprogram. Man vill satsa stora pengar på stödåtgärder istället för att satsa på förutsättningar för fler jobb. Högre skatter och avgifter, återinförd förmögenhetsskatt försämrar företagsklimatet. Vi behöver ett bättre företagsklimat för att öka arbetsutbudet.

Sedan är det också så att regeringen satsar på utbildningsplatser i så stor utsträckning som utbildningsinstitutionerna själva anser är möjligt. Det låter bra att man från s satsar på utbyggnad men det finns ju problem vad det gäller lärare, lokaler, kvalité.

Jag yrkar på bifall till Alliansens budget


RSS 2.0